Majandus

KIK toetas viie ettevõtte ressursitõhusaid investeeringuid

Print Friendly, PDF & Email

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas viie ettevõtte ressursitõhusaid investeeringuid kokku 915 588 euroga. KIKi toetuse said Tartu Mill AS, Reideni Plaat AS, Samen Grupp OÜ, Kiilung OÜ ja Nuia PMT AS.

Eesti üks suurimaid teraviljatöötlejaid Tartu Mill AS sai toetust 246 546 eurot. Ettevõte rajab investeeringu tulemusena Puhja vana kuivatuskompleksi asemele uue, kus võetakse kasutusele tänapäevased seadmed, mahutid, tootmisautomaatika ja infotehnoloogilised lahendused. Kogu projekti maksumus on 986 183 eurot. Investeeringuprojektiga kaasnev ressursisääst on 5,7%.

EPS-soojustusmaterjale ja pakendeid tootev Reideni Plaat AS muudab oma Pärnu tehase tootmise tõhusamaks tooraine kasutuse ja aurukulu vähendamise moodsate tehnoloogiate abil. Täpsemalt on plaan välja vahetada kaks vana eelpaisutusmasinat uue ja efektiivsema vastu. Projektiga säästetakse ressursse 6,5%. Projekti kogumaksumus on 300 000 eurot, millest toetus moodustab 150 000 eurot.

Mööblitootja Samen Grupp OÜ soetab uue lõikamissae, seda teenindava tõstuki ja arvprogrammjuhtimisega tööpingi. Selle tulemusena paraneb projekti ressursikasutus 13,2%. Kogu investeeringu maksumus on 246 780 eurot, millest toetus moodustab 123 390 eurot. Teine mööblitootja OÜ Kiilung sai toetust 195 652 eurot ning plaanib projekti käigus soetada uue CNC-pingi, automaatse puurpingi, pelletikatla ja -pressi. Projektiga säästetakse ressursse 4,8% ning kogu investeeringu maksumus on 391 303 eurot.

Hüdrosilindrite ja metallkonstruktsioonide valmistaja Nuia PMT AS soovib uue värvimisliiniga muuta ettevõtte värvimise kvaliteeti paremaks ning protseduuri säästlikumaks ja tõhusamaks. Samuti on uue soetatava CNC-pingi eesmärk muuta detailide töötlemine kiiremaks ja efektiivsemaks. Nuia PMT AS sai toetust 200 000 eurot, projekti kogumaksumus on 572 000 eurot. Tänu projektile suureneb ressursikasutus 3%.

KIK toetab ressursitõhusaid investeeringuid alates 2017. aastast

Ressursitõhusate investeeringute toetused avati 2017. aasta alguses viiele tööstusettevõtte sektorile selleks, et nood saaksid teha olulisi muudatusi oma tootmises. Ennekõike tähendab see terviklike ressursisäästu lahenduste väljatöötamist ja rakendamist, aga ka uute seadmete soetamist või vanade välja vahetamist, kui need aitavad ettevõttel ressursse säästa. Toetatakse ka lahendusi, mis võimaldavad tootmisprotsesse efektiivsemalt juhtida või võtta uuesti kasutusele tootmisjääke.

Ressursitõhususe investeeringutoetuse maksimaalne toetuse summa ühe taotluse kohta väikeprojektides on 200 000 eurot ja suurtes projektides 2 miljonit eurot. Rohkem infot taotlemise kohta leiab KIKi kodulehelt. Teavet jagab ka KIKi projektikoordinaator Aire Arike-Trutin (aire.arike@kik.ee, 6 274 186). Taotlusvooru saab taotlusi esitada kuni 30. juunini 2019 või kuni eelarve ammendumiseni. Taotluste esitamine toimub E-toetuse keskkonna kaudu.

Praegu oodatakse taotlema neid, kelle põhitegevus liigitub mäe- või töötleva tööstuse alla.

Investeeringuprojekti eelduseks on ettevõttes tehtud ressursikasutuse analüüs (ressursiaudit), mille toetamiseks avas KIK toetusprogrammi juba 2016. aasta sügisel. Seda võimalust on tänaseks kasutanud 90 ettevõtet. Ressursiauditeid viivad läbi spetsiaalselt selleks koolitatud audiitorid. Auditi käigus tuvastatakse ettevõttes ressursisäästu võimalusi ning hinnatakse nende tegemise tasuvust ja otstarbekust.

Ressursitõhususe investeeringuid toetatakse meetmest „Ettevõtete ressursitõhusus“, mille töötas välja Keskkonnaministeerium. Projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahenditest.

Allikas: KIK