MajandusUudised

Kliimamuutuste leevendamine arenguriikides

Print Friendly, PDF & Email

Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) laekus tähtajaks 12 taotlust kliimamuutuste leevendamise projektide elluviimiseks arenguriikides. Toetust küsiti kokku 1 984 702 eurot ning projektide kogumaksumus on 2 484 290 eurot.

2009. aastal toimunud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 15. kohtumisel Kopenhaagenis otsustasid arenenud riigid toetada arenguriike kliimamuutuste leevendamisel ja nende mõjudega kohanemisel. Selleks investeeritakse aastaks 2020 eri allikatest igal aastal 100 miljardit USA dollarit. Mitmed riigid teatasid 2015. aastal Pariisis toimunud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 21. kohtumisel oma planeeritavatest panustest. Eesti on lubanud aastani 2020 panustada arenguriikide kliimapoliitika eesmärkide täitmisesse igal aastal miljon eurot. Raha selle lubaduse täitmiseks saadakse Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute enampakkumisest saadavast tulust.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektikoordinaator Ööle Jansoni sõnul esitati projektitaotlusi erinevates valdkondades. Näiteks taotleti raha veevarustuse, energeetika, jäätmete, keskkonnateadlikkuse, transpordi, taimekasvatuse ja metsamajanduse edendamiseks ning üleujutuste leevendamiseks. Projekte soovitakse läbi viia nii Indoneesias, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Senegalis, Peruus, Indias, Gruusias, Elevandiluurannikul, Grenadas, Aserbaidžaanis, Costa Ricas, Myanmaris, Burkina Fasos kui Alžeerias. KIK vaatab saabunud taotlused üle ning need, kes saavad oma projekte ellu viima hakata, selguvad 2020. aasta märtsiks.

Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamise taotlusvoorus ei ole toetatavate tegevuste valdkonnad piiratud. Oluline on, et projektide oodatavate tulemuste seos kliimamuutustega peab olema määratletav lähtudes OECD metoodikast (nn Rio markeritest). Taotlusvoorus said osaleda mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtted, ülikoolid, valitsusasutused ja kohalikud omavalitsused või nende hallatavad asutused. Peale soovi jagada oma kliimaprobleemide lahendamisese alaseid teadmisi, pidi taotlejal olema partner Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) arenguabi saajaks määratletud riigis. Projektide kestvus on kuni 3 aastat. Taotlusvooru eelarve on 776 000 eurot.

Toetust antakse kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute enampakkumisest saadavast tulust ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Keskkonnameedia

Foto: Wikimedia Commons CC-BY-2.0