EestiMajandus

Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikute müük

Print Friendly, PDF & Email

Sellest, kuidas läks kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikute müük 2016. aastal, andis 28. septembril toimunud valitsuse istungil ülevaate keskkonnaminister Siim Kiisler. Eesti sai möödunud aastal kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute müügist tulu üle 23,5 miljonit euro.

Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikute müügist laekunud raha kasutamine

Vähemalt pool enampakkumisel saadud tulust tuleb panustada keskkonnasäästlikesse projektidesse. Aastatel 2015-2017 laekunud enampakkumistulust investeeritakse ligikaudu 24,5 miljonit eurot avaliku sektori hoonete rekonstrueerimiseks, et parandada nende energiatõhusust ja vähendada ülalpidamiskulusid. Selle raha eest korrastatakse nii lasteaedu kui hoolekandeasutuste hooneid. Projektidega alustati tööd tänavu suvel ning plaanis on need lõpetada 2019. aasta lõpuks.

2016. aastal toetati ka SA KredExi korraldatud ClimateLaunchpadi Eesti programmi ning esmakordselt Eestis toimunud üle-Euroopalist finaalvõistlust. ClimateLaunchpad on Euroopa Liidu suurim rohetehnoloogiate ideede konkurss, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust kliimamuutustest ning sellest, kuidas ettevõtluse kaudu kliimamuutusi leevendada ja keskkonnaprobleeme lahendada.

Peale eespooltoodu toetati 2016. aastal innovaatilisi startup lahendusi. MTÜ Prototron kaudu toetati ettevõtteid ShipitWise, Hepta Group Energy ning Themo oma prototüüpide edasiarendamisel.

Samuti toetati Terve Eesti Sihtasutuse loodava teavitusliku ja normikujundusliku kaasamisplatvormi „Teomeeter“ tarkvaraarendust. „Teomeetri“ tarkvara arendamise üks väljund on 2018. aastal läbiviidav kliimamuutusi põhjustavate inimkäitumiste vähendamise kampaania. Toetust said ka mõned väiksemad ettevõtmised nagu näiteks Arengufondi aprillis korraldatud üritus Cleantech Idea Day ja SA KredExi korraldatud üritus Climathon Tallinn.

2016. aastal kandis Keskkonnaministeerium 200 000 eurot ÜRO Rohelisse Kliimafondi, mis on suunatud nii kliimamuutuste leevendamise kui nendega kohanemise rahastamisele arengumaades.

Praegu on Keskkonnaministeeriumis koostamisel meetmemäärus, mis võimaldaks välja kuulutada taotlusvooru, et leida võimalikud koostööpartnerid, kes viiksid arenguriikides läbi kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutuste mõjuga kohanemise projekte.

Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikute müük 2013–2016

Euroopa Liidu ühine kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikute müük käivitus 2013. aastal. Nelja aastaga on Eesti riik teeninud üle 70 miljonit euro. Suurem osa tulust jääb siseriiklikuks kasutamiseks, ent osa eraldatakse ka vähem arenenud riikide kliimaalaste tegevuste toetuseks, sest arenguriigid on eriti haavatavad kliimamuutuste ebasoodsa mõju suhtes.

2015. aastal sai Eesti kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute müügi eest 28,5 miljonit eurot, millest pool suunati keskkonnasäästlikesse projektidesse.

Allikas: Keskkonnaministeerium