ÕigusUudised

Juulis jõustus uus Euroopa Liidu ökodisaini määrus

Print Friendly, PDF & Email

1 juulil jõustunud uus Euroopa Liidu ökodisaini määrus kehtestab uued kasutegurinõuded madalpinge asünkroonmootoritele ja sagedusmuunduritele ning sillutab teed miljonitele mootoriga rakendustele nende energiatarbimise vähendamiseks. Tööstuses ja infrastruktuuris on tänu uusimatele ja efektiivseimatele mootoritele ning sagedusmuunduritele võimalik energiatõhusust oluliselt parandada.

Elektrimootorid tarbivad umbes 45 protsenti ülemaailmsest elektrist. Kuigi elektrimootoreid ja nende tööd optimeerivaid sagedusmuundureid pole tavaliselt näha, on need olemas peaaegu kõigis ehitatud keskkondades ningneed panevad tööle tohutul hulgal tänapäevase elu toimimiseks hädavajalikke seadmeid alates tootmises kasutatavatest tööstuslikest pumpadest, ventilaatoritest ja konveieritest, transpordis vajalikest ajamitest kuni hoonete elektriseadmete ja kompressoriteni.

Määrusega (EL) 2019/1781 kehtestatud nõuded viiakse läbi kahes etapis, millest teine kohaldub alates 1. juulist 2023.

Tõhusate seadmetega saab vähendada kuni 10% üleilmsest energiatarbimisest

Mootori- ja ajamitehnoloogia on viimasel kümnendil erakordselt kiiresti arenenud ning tänapäevased uudsed lahendused on märkimisväärselt energiatõhusad. Kuid suur hulk tööstuslikke elektrimootorite jõul töötavaid süsteeme – üle maailma kokku ligi 300 miljonit – on ebaefektiivsed või tarbivad vajalikust oluliselt rohkem energiat. Sellega kaasneb meeletu energiaraiskamine. Selliste süsteemide asendamisel optimaalsete, tõhusate seadmetega saaks vähendada kuni 10% üleilmsest energiatarbimisest. See omakorda tooks kaasa kasvuhoonegaaside heite rohkem kui 40%-lise vähenemise – eesmärk, mis soovitakse Pariisi kliimaleppe järgi saavutada 2040. aastaks.

ABB teeb klientide, partnerite, akadeemiliste ringkondade ja valitsustega koostööd, et tõsta teadlikkust sellest, kui palju energiatõhusad mootorid ja sagedusmuundurid suudavad kokku hoida. ABB täna saadaval olevad lahendused ületavad peale 1. juulil  jõustunud regulatiivsete nõudmiste ka 2023. aasta juuliks kavandatud nõuded.

„Elektrimootorite ja sagedusmuundurite töö puudutab meie elu mitu korda päevas, kuigi me pole sellest tavaliselt teadlikud,“ märkis ABB ajamite ärivaldkonna juht Morten Wierod. „Sagedusmuundureid kasutatakse mootori töö juhtimiseks optimaalse kiiruse ja pöördemomendiga. Nii on võimalik säästa 25 kuni 40, isegi kuni 50 protsenti energiat, võrreldes mootori pideval täiskiirusel töötamisega.“

Vastavalt uuele ökodisaini määrusele hakkas tänasest kehtima efektiivsusklass IE3, alates 1. juulist 2023 hakkab kehtima efektiivsusklass IE4. ABB pakub täna mootoreid ja  sagedusmuundureid, mis vastavad efektiivsusklassile IE5 – kõrgeimale, mis seni saadaval.

„Usun, et tööstuslikul energiatõhususel on kõige suurem potentsiaal kliimaprobleemidega võitlemises,“ lisas Wierod. „Kõrgefektiivsete mootorite ja ajamite abil saame säästa energiat iga päev.“

ABB ülevaate „Pariisi kliimaleppe eesmärkide saavutamine: ülitõhusate mootorite ja ajamite oluline roll energiatarbimise vähendamises” saab alla laadida siit.

Allikas ja foto: ABB