MajandusUudised

Nüüd saab taotleda ühtset keskkonnaluba

Print Friendly, PDF & Email

Alates 1. jaanuarist 2020 saab infosüsteemis KOTKAS taotleda ühtset keskkonnaluba, mis asendab senised jäätme-, õhusaaste, vee-, kaevandamis- ja kasvuhoonegaasidega kauplemise load ning ohtlike jäätmete käitluslitsentsi. Keskkonnaloa kasutuselevõtt vähendab bürokraatiat ja aitab kaasa kõrgetasemelisele keskkonnakaitsele.

Keskkonnaameti keskkonnaosakonna juhataja Rein Kalle selgituse kohaselt tuleb keskkonnaluba taotleda siis, kui soovitakse kasutada suuremas mahus loodusvarasid või paisata keskkonda saasteaineid. Kui seni tuli taotleda ja menetleda kuut erinevat tüüpi luba, siis nüüd on need kõik integreeritud üheks keskkonnaloaks. Ühtne luba seob paremini valdkonnad ja teeb kliendi elu lihtsamaks.

Keskkonnaluba peetakse võtmetähtsusega keskkonnakorralduslikuks instrumendiks, kuna selle kaudu suunatakse ettevõtteid vähendama oma tegevusega kaasnevat keskkonnamõju ning soodustama tehnoloogilist innovatsiooni. Keskkonnariskide maandamiseks seab Keskkonnaamet lubadesse mõjusaid, jälgitavaid ja kliendile teostatavaid kohustusi, et tagada inimeste ja elukeskkonna kaitse.

Erinevalt varasemast saab nüüd keskkonnaluba digitaalselt taotleda infosüsteemis KOTKAS. Eelmisel aastal avati KOTKAS keskkonnatasu deklareerimiseks vee-, õhu- ja jäätmete valdkonnas, nüüd saab seal lisaks taotleda ka lube ja esitada keskkonnaaruandeid. Alates 1. aprillist 2020 saab KOTKASes deklareerida ka maapõue valdkonna keskkonnatasusid.

„Kuna keskkond on väga keeruline ja kompleksne valdkond, ei saa me lubada, et loa saamine muutub sisult lihtsamaks. Küll aga saame pakkuda, et mitme loa ja menetluse asemel on nüüd kliendile üks ühtne luba ning selle taotlemist lihtsustab tänapäevane infosüsteem koos eeltäidetud lahtrite ja abikalkulaatoritega,“ kinnitas Rein Kalle.

Keskkonnaotsuste infosüsteem on intuitiivne ja vajamineva info ning abiteksti leiab iga täidetava tabeli ja lahtri kõrvalt. Teenuste kirjeldused ja juhendid leiab KOTKASe lehelt.

KOTKASe arendust rahastasid Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Projekt on seotud Vabariigi Valitsuse nullbürokraatia programmiga.

Allikas: Keskkonnaamet

Foto: Ilme Parik / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0