EestiEnergia

Algab energia- ja ressursijuhtimise eksperdi koolitus

Print Friendly, PDF & Email

Novembri lõpust on taas võimalik liituda energia- ja ressursijuhtimise eksperdi koolitusprogrammiga, kokku koolitab riik välja veerandsada  energia- ja ressursijuhtimise eksperti. Tegemist on järjekorras teise ettevõtete ressursitõhususe meetme raames toimuva koolitusega.

Energia- ja ressursijuhtimise eksperdi koolituse eesmärk on suurendada Eestis energia- ja ressursianalüüsiga tegelevate ekspertide pädevust ja ühtlustada nende taset. Järgneval neljal aastal investeerib riik ettevõtete ressursitõhususe parandamisse üle 100 miljonit euro. Toetuse saamise üheks eelduseks on süsteemselt tehtud ressursi- ja energiakasutuse analüüs.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus ütles, et Eesti ettevõtjad on toetusest küll huvitatud, kuid ei tea, kuidas oma senist energia- ja ressursikasutust hinnata. Selliste analüüside tarbeks koolitataksegi välja ressursi- ja energiakasutusele spetsialiseerunud eksperte.

Esimene koolitustsükkel algab 28. novembril ning kestab veebruari lõpuni. Lisaks loengutele külastatakse koolituse käigus ka vähemalt seitset ettevõtet, kus eriala spetsialistid annavad tootmisprotsessist ülevaate ja märgivad, mida tasub ressursikasutuse analüüsis tähele panna. Kokku on koolitusele 25 kohta ja sellest osavõtmine on tasuta. Koolituse edukalt läbinutele väljastab TTÜ tunnistuse ja nende nimed avalikustatakse ressursiauditist huvitatud ettevõtete jaoks Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse koduleheküljel. Lisaks lihtsustab koolituse läbimine tulevikus ressursikasutuse analüüside tegemist tööstusettevõtetes ja aitab koostada ressursikasutuse analüüse, mis vastavad Keskkonnaministeeriumi seatud nõuetele.

Energia- ja ressursijuhtimise eksperdi koolitus toimub ettevõtete ressursitõhususe meetme raames

Ettevõtete ressursitõhususe meetme nelja tegevusega tõstetakse ettevõtete teadmisi, koolitatakse spetsialiste, toetatakse ettevõtetes ressursikasutuse analüüside tegemist ja investeeringuid ressursitõhusasse tootmisesse. Ado Lõhmuse sõnul on meetme esimese aasta jooksul seda tutvustatud mitme Eesti piirkonna tööstusettevõtetele, huvi analüüside vastu on kõrge ja esimesed koolitatud eksperdid pidevalt töös. „Samas, kui arvestada et tuleval aastal suurendame toetuse saajate sektorite ringi, siis nõudlus rahvusvahelistele standarditele vastavate ekspertide järgi kasvab hüppeliselt,” lisas Lõhmus.

Meetme tegevusi rahastatakse läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist kokku 110 miljoni euroga. Suurim osa eelarvest, ligi 108 miljonit eurot, on ette nähtud investeeringute tegemiseks ettevõtetele. Toetatakse näiteks tootmisprotsessi ümberkujundamisega seotud tegevusi, mis vähendavad tootmises kasutatava ressursi kogust. Sealjuures on oluline osa innovaatilistel lahendustel, kuna tootmisel ressursi vähendamiseks on tarvis leida uuenduslikke lahendusi. Suurim potentsiaal ressursi kokkuhoiuks Eestis on mäe-, toiduaine-, puidu-, paberi- ja tselluloositööstuses ning mineraalsete materjalide töötlemisel.

Fotol on energia- ja ressursitõhususe koolituse esimene, kevadine lend. Foto: Keskkonnaministeerium

Allikas: Keskkonnaministeerium