Jäätmed

Kestlikuma kakaotootmise algatus

Print Friendly, PDF & Email

Euroopa Komisjon käivitas 22. septembril kestlikuma kakaotootmise algatuse. Uus mitut sidusrühma hõlmav dialoog toob kokku Côte d’Ivoire’i ja Ghana, Euroopa Parlamendi, ELi liikmesriikide, kakaotootjate ja kodanikuühiskonna esindajad. Dialoogi eesmärk on esitada konkreetseid soovitusi, et edendada kestlikkust kogu kakaotootmise tarneahela piires kollektiivse tegutsemise ja partnerluste kaudu. Uut dialoogi toetatakse kakaod tootvatele riikidele antava tehnilise abiga.

Côte d’Ivoire’i ja Ghana on maailma suurimad kakaotootjad. Need kaks riiki annavad 70% kogu maailma kakaotoodangust. Samad riigid on ühtlasi ka maailma suurimad toorkakao eksportijad – nende arvele võib kanda ligikaudu 60% üleilmsest toorkakao ekspordist (Rahvusvahelise Kaubanduskeskuse 2020. aasta andmed). Kakao on oluline eksporditulu allikas ning peamine elatusallikas kuni kuuele miljonile Côte d’Ivoire’i ja Ghana põllumajandustootjale. Kaudselt toetab kakao veel 50 miljoni inimese elatist (UNCTAD 2016). Samal ajal kaasnevad kakaotootmisega konkreetsed riskid seoses lapstööjõu kasutamise, kohalike põllumajandustootjate madalate sissetulekute, raadamise ja metsade seisundi halvenemisega.

Euroopa Liit on maailma suurim kakaoimportija, importides 60% üleilmsest kakaotoodangust (Rahvusvahelise Kaubanduskeskuse 2020. aasta andmed). Côte d’Ivoire ja Ghana on peamised kakaotarnijad ELi turule, millele neil on tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääs vastavate majanduspartnerluslepingute alusel.

Mitmeid sidusrühmi hõlmava dialoogi raames moodustatud temaatilised rühmad kohtuvad 2020. aasta oktoobrist kuni 2021. aasta juulini. Kohtumistel arutatakse võimalusi, kuidas soodustada kakao tarneahelates osalevate ELi ettevõtjate vastutustundlikke tavasid.

Dialoog vastab ELi poliitilistele prioriteetidele, mis on sätestatud rohelises kokkuleppes ja komisjoni nulltolerantsi lähenemisviisis lapstööjõu kasutamise suhtes. Samuti tugineb see Côte d’Ivoire’i ja Ghana 2019. aasta juuni ühisalgatusele, mis käsitleb kakao miinimumhinda maailmaturul ja miinimumsissetulekute erinevusi, mille asjaomased riigid töötasid välja koos kakao- ja šokolaaditööstuse esindajatega, et tagada kohalikele põllumajandustootjatele inimväärne sissetulek.

Kestliku kakaotootmise uus algatus on osa Euroopa Komisjoni meetmepaketist, mis on suunatud kestlikkuse küsimuste lahendamisele. Need hõlmavad poliitilist dialoogi Côte d’Ivoire’i ja Ghanaga, mille eesmärk on tagada, et hinnatõus on seotud metsade raadamise peatamise ja lapstööjõu kasutamise lõpetamisega kakaotootmise tarneahelas.

Allikas: Euroopa Komisjon

Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0