JäätmedUudised

Uuenduslik ettemakstud olmeprügikoti teenus

Print Friendly, PDF & Email

Hiiumaal on sellel suvel esmakordselt kasutusel ettemakstud olmeprügikoti teenus. Tegemist on uuendusliku lahendusega. Saare külastaja saab 1,70 euro eest osta oranži 25-liitrise koti, millesse võib reisi jooksul tekkiva segaolmeprügi panna. Prügikotid saab üle saare asuvatesse jäätmekonteineritesse muretult ära anda. Nii hoiame saare loodust, aga oleme ka külastaja elu mugavamaks muutnud.

Ettemakstud olmeprügikoti mõte tekkis kodanikualgatusena. Idee nopiti üles sotsiaalmeedias toimunud arutelust, viidi vallavalitsusse, kus algset mõtet täiendati ja see töösse võeti.

Eelmakstud olmeprügikotte saab osta Coop Hiiumaa kauplustest, samuti parvlaeva R-Kioskist, Kõpu tuletornist, Tuuletornist ja Turismiinfo punktist Kärdla keskväljakul. Esimese kuuga müüdi umbes 800 kilekotti.

Oranže prügikotte saab ära anda Hiiumaa igas osavallas (Emmastes, Käinas, Pühalepas, Kõrgessaares ja Kärdlas) asuvas videovalvega jäätmepunktis, kuhu on paigaldatud erimärgistusega, ainult eelmakstud prügikottide vastuvõtmiseks mõeldud olmejäätmete konteinerid. Punktide asukohad ja koordinaadid on trükitud ka kotile.

Ettemakstud olmeprügikoti konteiner Hiiumaal
Ettemakstud olmeprügikoti konteiner Hiiumaal

Külastajatel on võimalik olmejäätmeid ära anda ka oma majutuskohas, RMK puhkealadel ja turismiobjektide juures. Ettemakstud olmeprügikoti teenust pakutakse sel aastal septembri lõpuni.

Tunnetus on, et selline jäätmekogumissüsteem õigustab ennast ning sellega jätkatakse ka uuel aastal. Järgmiseks suvehooajaks tuleks süsteemi edasi arendada. Peamine välja tulnud kitsaskoht on asjaolu, et praegu ei ole võimalik kotte ära anda sadamates. See võimalus tuleb tekitada.

Hinnanguliselt suureneb suveperioodil inimeste arv Hiiumaal kolm-neli korda. Lihtne loogika ütleb, et ka jäätmekogused suurenevad seetõttu vähemalt samas mahus. Pigem isegi rohkem, sest külastajad tarbivad palju ühekordselt kasutatavaid tooteid.

Hiiumaa ja teiste saarte ning turismipiirkondade jaoks ongi kindlasti suur väljakutse hooajalisus ehk ühel perioodil aastas tarbitakse oluliselt rohkem, kui rahulikumal talveperioodil.

Varasematel aastatel on Hiiumaal teinud muret pakendikonteineritesse sattunud suhteliselt suur olmeprügi kogus. Käesolevast aastast on hiidlastel võimalik pakendijäätmeid korraldatud jäätmeveo raames tekkekohas ehk kodust ära anda. Saare külaliste jaoks on loodud ettemakstud olmeprügikoti teenuse. Need muudatused on silmnähtavalt parandanud pakendikonteinerites olevate jäätmete kvaliteeti.

Artikli autor on Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja

Fotod: Hergo Tasuja