MajandusUudised

Kaugküttesüsteemi energiatõhusust tõendab märgis „Tõhus kaugküte“

Print Friendly, PDF & Email

Juhtivaid Eesti energiatootjaid ja võrguettevõtjaid ühendav Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (EJKÜ) väljastab ka sel aastal märgiseidTõhus kaugküte”. Võrguettevõtete sooviavaldused on oodatud kuni märtsi lõpuni. Tingimused leiab EJKÜ kodulehelt.

Kaugküte on Eestis kõige levinum kütmisviis ja teeb uut võidukäiku ka Euroopas. Puhas linnaõhk on meile kõigile järjest olulisem ning just seetõttu puudub tiheasustusalal soojusvõrkudele sobiv alternatiiv. Täiendavalt võimaldab soojusvõrk kasutada koostootmisprotsessis või tööstuses tekkivat jääksoojust, mis vastab ringmajanduse ja ressursitõhususe alusprintsiipidele. 

Hoonete jahutus- ja soojusenergia vajaduse osakaal Euroopa Liidu lõpptarbimisest on ligi 50%. Aalborgi Ülikooli teadlaste hinnangul rajatakse just energiatõhususe ning kliimaeesmärkidest tulenevalt Euroopas lähima 10–15 aasta jooksul üle 15 000 uue kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemi. Võrgustumine aitab luua alternatiivseid võimalusi erinevate teenuste pakkumiseks ja tarbimiseks. 

„Kas tahame või ei taha, kuid üldise kliimaneutraalsuse suunas liikumine ainult hoogustub. Tõhusad kaugküttesüsteemid on juba täna kaasaegsed ja kliimasõbralikud ning vastavad kõigile energiatõhususe nõuetele“, sõnas ühingu tegevjuht Siim Umbleja. Märgise abil on ettevõtetel võimalik suurendada tarbijate teadlikkust ning huvi soojuse tootmiseks kasutatavate kütuste kohta. Lihtsustatult näitab märgis kaugküttesüsteemis oleva taastuvenergia ja koostootmise osakaalu.

Märgisega soovitakse tunnustada ja motiveerida neid, kes on investeerinud taastuvenergiasse ja koostootmisse

Märgise “Tõhus kaugküte” statuut on välja töötatud 2018. aastal. Märgist taotleb võrguettevõtja iga kaugküttesüsteemi kohta eraldi ja see väljastatakse EJKÜ ekspertkomisjoni otsuse alusel. Märgis omistatakse kaugküttesüsteemile, milles soojuse tootmiseks kasutatakse vähemalt 50% taastuvenergiat või 50% heitsoojust või 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni. Märgise “Tõhus kaugküte” saanud kaugküttevõrk vastab täielikult Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL olevale tõhusa kaugkütte- ja jahutuse definitsioonile.

Tõhusa kaugkütte märgised antakse ettevõtjatele üle kevadel toimuval EJKÜ aastakonverentsil. Eelmistel aastatel märgisega tunnustatud ettevõtted ja kaugküttesüsteemid on välja toodud EJKÜ kodulehel.

1995. aastal loodud Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing on Eesti suurim ja vanim energeetika- ja soojusvaldkonna ettevõtteid esindav ning nende ettevõtete ühiste huvide nimel tegutsev organisatsioon. Täna kuulub ühingusse 41 ettevõtet sh 31 energia- ja võrguettevõtet ning 10 tehnoloogia, projekteerimise ning ehitamisega tegelevat ettevõtet. 

Allikas ja foto: Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing