Majandus

Aprillis avatakse LIFE programmi taotlusvoor

Print Friendly, PDF & Email

Aaprillis avatakse taas LIFE programmi taotlusvoor. Igal aastal korraldatakse üks taotlusvoor ning järgmisel kolmel aastal (2018-2020) investeeritakse keskkonda ligikaudu 1,65 miljardit eurot.

Toetakse keskkonna- ja kliimaprojekte ning taotleda võivad kõik EL registreeritud juriidilised isikud: ülikoolid, MTÜd, ettevõtted ja riigiasutused. Oluline on, et projekt aitaks kaasa EL keskkonnadirektiivide täitmisele ja eesmärkide saavutamisele.

Keskkonna- ja kliimaprojektide puhul toetatakse eelkõige innovaatilisi pilootprojekte, mille eesmärk on katsetada või edasi arendada tehnoloogiad, tehnikaid ja meetodeid, mis aitavad kaasa keskkonnahoiule. Samuti arendada välja uusi tehnoloogiaid, mis aitavad vähendada näiteks joogiveekadu ning jäätmete teket, aidata kaasa nende ringlusesse võtmisele või leida jäätmetele uus otstarve. Aga ka projekte, mis muudavad tootmise energiatõhusamaks.

Samuti toetatakse müra- ja õhureostusega seotud projekte (näiteks linnaplaneeringuid ja autovabade tsoonide loomist) ning merenduse, mullastiku ja üleujutustega seotud projekte. Toetatavate teemade nimekiri on pikk ning täpsemalt saab nendega tutvuda LIFE programmi mitme-aastases tegevuskavas aastateks 2018-2020 (http://life.envir.ee/taotlemine).

Looduskaitseprojektide puhul toetatakse parimaid praktikaid, mis aitavad parandada liikide kaitsestaatust või elupaiga seisundit. Näiteks kraavide sulgemine rabade taastamisel, pilliroo niitmine ja karjatamine rannaniitudel, võsa raiumine alvaritel, maade ostmine looduskaitselistel eesmärkidel, pesakastide paigaldamine lendoravale sobilikes metsades.

Samuti toetakse LIFE programmist projekte, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust keskkonnaprobleemidest ja ohtudest.

Toetuse määr on 55-75% sõltuvalt prioriteetsest valdkonnast. Looduskaitseprojektidel on toetusmäär kõrgem – kuni 60% ning esmatähtsate liikide ja elupaigatüüpide puhul kuni 75%. Kõik ülejäänud projektid (keskkond, kliima ja teabeprojektid) saavad toetust kuni 55% projekti eelarvest. Projektidele on võimalik taotleda kaasfinantseeringut KIKi looduskaitse programmist.

Projektidele ei ole sätestatud miinimum ega maksimum toetussummat, kuid aja jooksul on välja kujunenud, et tõenäolisemalt saavad toetust üle 300 000 euro suurused projektid, mille mõju on suur. Suurimad toetussummad on küündinud kuni 10 mln euroni projekti kohta, kuid keskmine toetussumma on olnud 2-3 mln eurot.

Infopäevad toimuvad 2. mail Tallinnas (Viru hotell) ja 3. mail Tartus (Dorpat Hotell ja Konverentsikeskus). Infopäevadel tutvustatakse taotlusvooru prioriteete, taotlemise tingimusi ja reegleid ning jagatakse kogemusi projektide elluviimisel.

Taotlused esitatakse läbi E-toetuste süsteemi otse Euroopa Komisjonile. Keskkonnaministeeriumis töötavad LIFE programmi kontaktisikud, kes annavad lisainfot programmi kohta ning soovitusi taotluse kirjutamisel. Samuti on mõistlik kontaktisikutega konsulteerida, kas projekt üldse sobib LIFE programmi. Kontaktid on leitavad LIFE kodulehelt.

Allikas: KIK