EhitusUudised

Pärnu jõgi suunati Sindi paisu asemel rajatud kärestikule

Print Friendly, PDF & Email

Möödunud aastal alanud Sindi paisu lammutustööd on tänaseks lõpetatud.  Paisu asemele rajati kärestik, kuhu Pärnu jõgi suunati eelmisel nädalal.

Keskkonnaagentuur alustas 2015. aastal projekti „Pärnu jõestiku elupaikade taastamine“ elluviimist. Ehitustööd on kestnud aasta ning tänaseks on kärestiku tehniliselt keerukaim osa, madalvee voolusäng valmis. Eelmisel reedel suunati jõgi voolama üle uue kärestiku.

Endise paisjärve asemel on nüüd kiirevooluline ja kärestikuline jõelõik, kus kalad saavad omatahtsi liikuda ning kanuu- ja süstamatkajatele peaks Keskkonnaagentuuri projektijuhi Külli Tammuri sõnul samuti elevust jaguma. Edaspidi koondub madalveeperioodil kogu jõe vooluhulk Sindi poolsesse madalvee voolusängi ning vooluhulga suurenedes hakkab jõgi kärestikku üle ujutama. Kuigi kärestik paistab praeguse vooluhulga juures tarbetult massiivne, on selle ehitamisel arvestatud Pärnu jõe väga erinevate vooluhulkadega. Kärestikult peab läbi mahtuma ka kevadine suurvesi nii, et ümberkaudseid elamuid ja ettevõtteid üle ei ujutataks.

Ehitustööde järgselt ning madalvee ajal näeb kärestik välja nagu suur kiviväli, kuid tõenäoliselt leiavad pajud ja veetaimed paari aasta jooksul endale kärestikul sobiliku kasvukoha.

Praegu on veel pooleli Sauga poolse kärestikuosa ehitamine, mis loodetakse valmis saada selle aasta lõpuks. Pärast kevadise suurvee alanemist hakatakse rajama kärestikust allavoolu jäävaid kudealasid. Kevadesse jäävad ka kõik haljastustööd ning ehitusala korrastamine.

Sindi linnas paiknenud pais asus Pärnu jõe suudmest 14 km kaugusel. Riik ostis Sindi paisu AS-ilt Raju 2015. aasta aprillis selleks, et teha algust praktiliselt hävinud Pärnu jõe lõhepopulatsiooni taastamisega. Pais oli vee-elustikule ületamatu ja blokeeris rändel olevatele kaladele 90% Pärnu jõestikus asuvatest kude- ja elupaikadest.

1970. aastatel rajatud ning kalade rännet takistanud 4,3 meetri  kõrguse betoonist Sindi paisu lammutamistöödega alustati 2018. aasta septembris. Lammutustöid ning hiljem kärestiku rajamist viisid Keskkonnaagentuuri tellimusel läbi konsortsium GRK Infra AS ning Graniittirakennus Kallio Oy. Pais lammutati ja uus kärestik rajati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel projekti „Pärnu jõestiku elupaikade taastamine“ raames.

Allikas: Keskkonnaagentuur

Fotol on Sindi Pais 2016. aastal. Foto: Kristian Pikner / Wikimedia Commons CC SA-BY 4.0