EnergiaUudised

Avameretuuleparkide koguvõimus kasvab kuni 15 korda

Print Friendly, PDF & Email

Rahvusvahelise Energiaagentuuri (International Energy Agency, IEA) oktoobri viimasel nädalal avaldatud raporti Offshore Wind Outlook 2019 kohaselt kasvab avameretuuleparkide koguvõimsus järgmise kahe aastakümne jooksul muljetavaldavalt. Kasvu soodustavad riikide jõupingutused energiasüsteemide CO2-heite ja õhusaaste vähendamiseks.

IEA prognooside kohaselt võib 2040. aastaks avameretuuleparkide koguvõimsusvõimsus suureneda 15 korda, mis tähendab ligi 1 triljoni dollari suurust kumulatiivset investeeringut. Suurte avameretuulikute paigaldamist soodustab valitsuste toetav poliitika, tehnoloogia märkimisväärne areng (näiteks suuremad turbiinid ja ujuvad tuulepargid) ning tuuleenergia väiksemad tootmiskulud.

Euroopa on olnud avameretuuleenergeetika teerajaja. Praegu on avameretuuleparkide koguvõimsus Euroopa Liidus ligi 20 gigavatti, prognooside kohaselt peaks 2040. aastaks koguvõimsus ulatuma ca 130 gigavatni. Kui Euroopa Liit saavutab oma süsinikneutraalsuse eesmärgid, suureneks avameretuuleparkide koguvõimsus 2040. aastaks ca 180 gigavatini ja avameretuuleenergiast saaks Euroopa Liidus suurim elektrienergiaallikas. Kui avameretuuleparkides toodetud energiat hakatakse kasutama vesiniku tootmiseks, suureneks tõenäoliselt tuuleparkide koguvõimsus veelgi.

Ka Hiina prognoositakse avameretuuleenergia kiiret kasvu. Siin mängib olulist rolli Hiina püüdlus õhusaastet vähendada. Lisaks saab avameretuuleparke rajada riigi ida- ja lõunaosas paiknevate suurte asustuskeskuste lähedale. Kui 2018. aastal oli avameretuulikute koguvõimsus kõige suurem Suurbritannias (7 940 MW) ja järgnesid Saksamaa (6 405 MW) ning Taani (1 701 MW), siis tõenäoliselt juba 2025. aastal juhib edetabelit Hiina. Praegu on Hiinas käiku antud avameretuulikute koguvõimsus 4 gigavatti, 2040. aastaks prognoositakse nende koguvõimsuseks vähemalt 110 gigavatti.

Praegu annavad avameretuulepargid 0,3% kogu maailma energiatoodangust. Suurt potentsiaali avameretuuleenergia toodangu kasvus nähakse ujuvate tuuleparkide rajamises. Ujuvturbiine saab paigaldada kaugemale avamerele ja nende abil saaks nii USA-s, Euroopas kui Jaapanis avameretuulikute elektritoodangut praegusega võrreldes mitmekordistada.

Avameretuuleenergia areng sõltub oluliselt valitsuste poliitikast. Kui valitsusel on olemas kindel visioon, siis see julgustab ka tööstusettevõtteid ja investoreid tegema suuri investeeringuid, mida on vaja tehnoloogia täiustamiseks, avameretuuleparkide arendamiseks ja nende ühendamiseks maismaa elektrivõrku.

Täpsema ülevaate tuuleenergia arengust avaldab IEA 13. novembril oma raportis World Energy Outlook 2019.

Keskkonnameedia

Foto: Ian Mantel / WikimediaCommons, CC BY-SA 4.0