EnergiaUudised

ABB kutsub üles kliimamuutusega võitlemiseks kiirendama uute tehnoloogiate kasutuselevõttu

Print Friendly, PDF & Email

ABB kutsub valitsusi ja tööstusettevõtteid üles kliimamuutusega võitlemiseks kiirendama ülitõhusate mootorite ja ajamite kasutuselevõttu ning vähendama elektritarbimist. Tööstuses ja infrastruktuuris on tänu uusimatele ja tõhusaimatele mootoritele ning reguleeritava kiirusega ajamitele võimalik energiatõhusust oluliselt parandada.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) andmetel tarbib tööstus 37% üleilmsest energiast ning ligi 30% energiast kogu maailmas tarbitakse hoonetes. Kuigi elektrimootoreid ja nende tööd optimeerivaid sagedusmuundureid pole tavaliselt näha, on need olemas peaaegu kõigis ehitatud keskkondades. Need panevad tööle tohutul hulgal tänapäevase elu toimimiseks hädavajalikke seadmeid alates tootmises kasutatavatest tööstuslikest pumpadest, ventilaatoritest ja konveieritest, transpordis vajalikest ajamitest kuni hoonete elektriseadmete ning kompressoriteni.

Tõhusate seadmetega saab vähendada kuni 10% üleilmsest energiatarbimisest

Mootori- ja ajamitehnoloogia on viimasel kümnendil erakordselt kiiresti arenenud ning tänapäevased uudsed lahendused on märkimisväärselt energiatõhusad. Kuid suur hulk tööstuslikke elektrimootorite jõul töötavaid süsteeme – üle maailma kokku ligi 300 miljonit – on ebaefektiivsed või tarbivad vajalikust oluliselt rohkem energiat. Sellega kaasneb meeletu energiaraiskamine. Selliste süsteemide asendamisel optimaalsete, tõhusate seadmetega saaks vähendada kuni 10% üleilmsest energiatarbimisest. See omakorda tooks kaasa kasvuhoonegaaside heite rohkem kui 40%-lise vähenemise – eesmärk, mis soovitakse Pariisi kliimaleppe järgi saavutada 2040. aastaks.

„Tööstuse energiatõhususe parandamine oleks kõigi teiste väljakutsete kõrval suurima mõjuga lahendus kliimaprobleemidega võitlemisel, oma olemuselt maailma nähtamatu kliimalahendus,“ märkis ABB ajamite ärivaldkonna juht Morten Wierod. „ABB jaoks on jätkusuutlikkus meie ettevõtte eesmärkide oluline osa ning väärtus, mida soovime luua kõigi oma huvirühmade jaoks. Vaieldamatult suurimat mõju kasvuhoonegaaside heite vähendamisele avaldaksid juhtivad tehnoloogiad, mis vähendaksid energiakasutust tööstuses, hoonetes ja transpordis.

Praeguseks on astutud arvestatavaid samme selleks, et toetada elektrisõidukite ja taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu. ABB on seisukohal, et on aeg teha sama ka tööstustehnoloogias, sest see avaldaks keskkonnale ja üleilmsele majandusele veel paremat mõju.

„Tööstuse ja taristu üleminekut ülimalt energiatõhusatele mootoritele ja sagedusmuudnuritele, mis aitaksid luua jätkusuutlikuma ühiskonna, on raske üle hinnata,“ ütles Morten Wierod. „Arvestades, et 45% maailmas kasutatavast elektrist kulub elektrimootorite käigus hoidmiseks hoonetes ja tööstusrakendustes, tooks nende ajakohastamine kaasa tohutu efektiivsuse.“

ABB hindab regulaarselt enda paigaldatud ülitõhusate mootorite ja ajamite netomõju maailma üldisele energiatõhususele. 2020. aastal saavutati 198 teravatt-tunni suurune elektri kokkuhoid – see on rohkem kui pool Suurbritannia aastatarbimisest. Hinnangu kohaselt suudavad ABB mootorite ja ajamite kliendid säästa 2023. aastaks veel 78 teravatt-tundi elektrit aastas, mis on peaaegu sama palju kui Belgia, Soome või Filipiinide aastatarbimine ning enam kui Tšiili aastane kogutarbimine.

Õigusaktid on üks peamisi hoobasid, millega panna tööstusi üle kogu maailma investeerima energiatõhususse. Kuigi Euroopa Liit rakendab alates sellest aastast ökodisaini määrust ((EL) 2019/1781), mis kehtestab ranged uued energiatõhususe nõuded üha rohkematele mootoritele, pole paljud riigid veel tegutsema asunud.

Energiakasutuse muutmisel on oluline roll kõigil huvirühmadel

Selleks et kasutada ära energiatõhusate ajamite ja mootorite pakutavaid tohutuid võimalusi kasvuhoonegaaside heitmete vähendamisel, mängivad ABB sõnul olulist rolli kõik huvirühmad:

  • riigi tasandi otsustajad ja valitsused peavad stimuleerima nende kiiret kasutuselevõttu;
  • ettevõtted, linnad ja riigid peavad olema teadlikud nii kulude säästmisest kui ka keskkonnaeelistest ning olema valmis investeerima;
  • investorid peavad suunama kapitali ettevõtetesse, mis on kliimariskidega toime tulemiseks paremini ette valmistatud.

„Kuigi ABB roll on pakkuda klientidele alati kõige tõhusamat tehnoloogiat, tooteid ja teenuseid ning luua pidevalt uuendusi tõhususe parandamiseks, ei piisa ainult sellest,“ lisas Wierod. „Kõik huvirühmad peavad tegutsema koos, et muuta meie energiakasutust terviklikult. Koos tegutsedes ja uusi lahendusi otsides suudame hoida tähtsad teenused töös ning tegeleda samal ajal energia säästmise ja kliimamuutusega.“

Loe ka ABB ülevaadet „Pariisi kliimaleppe eesmärkide saavutamine: ülitõhusate mootorite ja ajamite oluline roll energiatarbimise vähendamises”. Ülevaade on inglise keeles.

Allikas ja foto: ABB