MajandusUudised

Elektrisõidukite toetust saab küsida ka Tesla ostuks

Print Friendly, PDF & Email

Elektriautode toetusmeede ootab Euroopa Komisjoni kooskõlastust. Tõenäoliselt  avaneb meede detsembris. Toetustingimusi on muudetud ja nüüd on võimalus soetada auto ka väljastpoolt Eestit. See tähendab, et toetust saaks küsida ka näiteks Tesla ostuks.

Täpsemalt seisab määruse eelnõus, et peale Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) tunnustatud automüüjate nimekirjas olevate automüüjate võib elektrisõiduki soetada Euroopa majanduspiirkonna riigist või Šveitsist, kuid seejuures elektriauto valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja ja ametliku esindaja tunnustatud edasimüüjalt.

Algsed toetustingimused nägid ette, et auto sai soetada ainult AMTEli tunnustatud automüüjatelt. Keskkonnaministeerium tegi siin muudatuse pärast seda, kui oli huvirühmadelt saabunud arvamusi ja ettepanekuid koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnainvesteeringute Keskusega (KIK) analüüsinud. Muud toetuse taotlemise tingimused jäid valdavalt samaks.

”Ootame taotlusvooru avanedes rohkesti taotlejaid, sest huvi toetuse vastu on tuntud palju,“ ütles keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Getlyn Denks. „Eelkõige ootame taotlema ettevõtteid, kelle sõidukite läbisõit on suur ja enamik sõitudest tehakse linnades.”

Määruse eelnõu läbib praegu Euroopa Komisjoni teavitamisprotseduuri seoses eelnõus sisalduvate tehniliste normidega. Määruse jõustumine sõltub komisjoni vastuse laekumisest. Eeldatavasti jõustub määrus juba detsembri alguses.

KIK kuulutab taotlusvooru välja siis, kui määrus on jõustunud. Kui taotlusvoor on välja kuulutatud, avaneb E-toetuse keskkonnas taotluse esitamise võimalus 30 päeva pärast. Seda põhjusel, et taotlejatel jääks aega oma soovid ja võimalused rahulikult läbi mõelda. Taotluseid menetletakse nende laekumise järjekorras.

Taotlusvooru avamisest antakse teada Keskkonnaministeeriumi ja KIKi kodulehel, sotsiaalmeedia kanalites ja vähemalt ühes üleriigilises päevalehes.

Toetuse andmise põhitingimused

• Toetatakse uute täiselektriliste elektrisõidukite (M1 või N1 kategooria) ostmist kasutamiseks peamiselt Eestis.
• Elektrisõidukiga tuleb nelja aasta jooksul läbida vähemalt 80 000 kilomeetrit, sellest vähemalt 80% Eestis.
• Elektrisõiduki esimese 80 000 kilomeetri läbimiseks kulutatud energiakulu ulatuses tuleb tarbida taastuvenergiat.
• Toetust saab taotleda kuni 50 000 eurot maksva elektrisõiduki ostuks, toetuse suurus on 5000 eurot ühe sõiduki kohta.
• Maksimaalselt toetatakse 15 sõiduki ostmist ühe ettevõtjast taotleja kohta ning ühe sõiduki ostmist füüsilisest isikust taotleja kohta.
• Elektrisõiduk tuleb kindlustada kaskokindlustusega kuni läbisõidunõude täitmiseni.
• Toetuse saamiseks tuleb elektrisõiduk soetada Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) poolt tunnustatud automüüjalt. Kui toetuse saaja ei soovi autot soetada AMTELi tunnustatud automüüjate nimekirjas olevalt automüüjalt on lubatud auto soetada ka Euroopa majanduspiirkonna riigist või Šveitsist elektriauto valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja poolt tunnustatud edasimüüjalt. Sel juhul tuleb toetuse saajal esitada KIKile dokumendid, mis kinnitavad automüüja vastavust kehtestatud nõuetele.
• Taotluse juurde tuleb esitada auto müügipakkumus, kuid võib esitada ka auto ostu-müügilepingu. Oluline on silmas pidada, et auto ostu-müügilepingut ei või sõlmida varem kui määruse jõustumise kuupäeval.

Allikas: Keskkonnaministeerium

Foto: Wikimedia Commons CC-BY-3.0