Ehitus

Väikeelamute uued energiatõhususe nõuded

Print Friendly, PDF & Email

Alates 1. jaanuarist kehtivad väikeelamutele uued energiatõhususe nõuded. Energiatõhusa hoone miinimumtasemeks on olemasolevate hoonete olulisel rekonstrueerimisel C-energiaklass ning uute hoonete püstitamisel B-energiaklass. Esmakordselt sätestatakse määrusega ka liginullenergiahoone nõuetele kohalduvad erandid.

„Selleks, et hoone võimalikult energiatõhusana ehitamine oleks omanikule mõistlik valik, tuleb hoonete energiatõhususe miinimumnõuded kehtestada selliselt, et nende rakendamine oleks realistlik. Energiakadude piiramine elamufondis on väga oluline, kuid tulemuste saavutamiseks tuleb arvestada ka tegelike oludega, mistõttu on miinimumtasemeid 2013. aastal välja käidud plaaniga võrreldes leevendatud. See tagab hoone omanikule parima alginvesteeringu ja püsikulude suhte hoone ettenähtud kasutusaja jooksul ning sedasi saame energiatõhusate hoonete ehitusele hoogu anda,“ selgitas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist.

Leebemad energiatõhususe nõuded kehtivad väikeelamutele

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrusega sätestatakse liginullenergiahoone nõudele esmakordselt erandid. Liginullenergiahoone taseme saavutamist ei nõuta, kui lokaalsete taastuvenergialahenduste paigaldamine ei ole majanduslikult põhjendatud või tehniliselt teostatav. Samuti ei kohaldata liginullenergiahoone nõuet kuni 220 ruutmeetri suuruse köetava pinnaga väikemajadele. Väikemajade puhul lükatakse liginullenergiahoone nõude rakendumine edasi, kuni uute kuluoptimaalsete energiatõhususe tasemete määramiseni. Palkmajadele kohalduvad ka edaspidi nõuded pehmendavate koefitsientidega, seda nii uute hoonete püstitamisel kui olemasolevate hoonete olulisel rekonstrueerimisel.

Hoonete energiatõhususe miinimumnõuded jõustusid Eestis esimest korda 2008. aastal. Võttes arvesse tehnoloogist arengut ning uudseid energiasäästu võimalusi, vaadatakse energiatõhususe miinimumnõuded üle iga viie aasta järel ning vajaduse korral sätestatakse uued kuluoptimaalsed energiatõhususe miinimumtasemed.

Energiatõhususe miinimumnõuded on väljendatud energiatõhususarvuna

Energiatõhususarv kajastab hoone energiakasutust nii sisekliima tagamiseks, tarbevee soojendamiseks kui ka olme- ja muude elektriseadmete kasutamiseks. Energiatõhususarv arvutatakse hoone köetava pinna ruutmeetri kohta hoone tüüpilisel kasutusel.

Väikeelamu energiatõhususarvu leidmiseks on võimalik kasutada energiatõhususarvu kalkulaatorit, mis asub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel. Kalkulaatori töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga.

Alates 2019. aasta 1. jaanuarist ei toimu lihtsustatud tõendamismeetodiga enam energiatõhususarvu tuletuslikku eeldamist, vaid määrata tuleb hoone konkreetne energiatõhususarvu väärtus, mis vastab hoone tehnilistele andmetele. Nii lähteandmed kui ka arvutustulemused esitatakse ühes dokumendis väikeelamu energiatõhususarvu kalkulaatori väljatrükina.

Keskkonnameedia

Foto: Benji Mellish / Pexels