Jäätmed

Mitmed ühekordsed plasttooted keelatakse peagi

Print Friendly, PDF & Email

Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu jõudsid detsembris esialgsele poliitilisele kokkuleppele keelata mitmeted ühekordsed plasttooted. Esialgse kokkuleppe eesmärk on võidelda mereprügiga selle tekkekohas. Kokkulepe puudutab kümmet kõige sagedamini Euroopa randadest leitavat plasttoodet ja plasti sisaldavaid kalapüügivahendeid.

Kokkulepe põhineb ühekordselt kasutatavat plasti käsitleval ettepanekul, mille komisjon esitas käesoleva aasta mais. See on osa 2018. aasta alguses vastu võetud maailma esimesest kõikehõlmavast plastistrateegiast, mille eesmärk on kaitsta inimesi ja keskkonda plastireostuse eest, edendades samal ajal majanduskasvu ja innovatsiooni.

Ühekordsed plasttooted, mis keelatakse alates 2021

Kokkuleppe järgi ei tohi alates 2021. aastast enam turule lasta selliseid ühekordselt kasutatavaid plasttooteid, millele on olemas kestlikumad, kergesti kättesaadavad ja taskukohased alternatiivid. Näiteks keelustatakse plastist vatitikud, söögiriistad, taldrikud, joogikõrred ja -segamispulgad, õhupallide varred, hapniku toimel lagunevast plastist tooted ning vahtpolüstüreenist valmistatud toidu- ja joogipakendid. Nimetatud toodete puhul on eesmärk piirata nende kasutamist tarbimise vähendamisega riigi tasandil.

On tooteid, millele täna ei ole veel häid alternatiive, nagu näiteks ühekordselt kasutatavad plastist toidu- ja joogipakendid. Viimaste puhul tuleb võtta suund nende toodete tarbimise vähendamiseks. Samuti tuleb teatud ühekordselt kasutatavad plasttooted varustada märgistusega, mis annab infot toodete plasti sisalduse ning sobilike jäätmete käitlemise viiside kohta. Lisaks peavad probleemsemate plasttoodete tootjad arvestama prügi koristamise ja teadlikkuse tõstmise kulude katmisega.

Pudelikorgid peavad jääma pudeli külge

Kokkuleppes on ära toodud ka pudelikorgid, mida samuti keskkonnas väga palju leida võib. Et neid sinna vähem satuks, tuleb hiljemalt 2024. aastal võtta kasutusele selline tootedisain, kus joogipudelite korgid jäävad pärast pudeli avamist pudeli külge kinnitatuks. Peale selle peavad plastist joogipudelid sisaldama alates 2025. aastast 25% ja alates 2030. aastast 30% ulatuses ringlusse võetud materjali.

Eestis on olemas hästi toimiv pandipakendisüsteem, mille kaudu kogutakse liigiti kokku ligi 90% turule lastud ühekordselt kasutatavatest plastist joogipudelitest. Edaspidi peavad ka teised liikmesriigid tegema jõupingutusi plastpudelite kogumiseks ning tagama, et 2025. aastaks kogutakse 77% ja 2029. aastaks 90% turule lastud ühekordselt kasutatavatest plastist joogipudelitest.

Esialgne kokkulepe peab saama Euroopa Parlamendi ja ELi nõukogu ametliku heakskiidu. Pärast heakskiitmist avaldatakse uus direktiiv Euroopa Liidu Teatajas ja liikmesriigid peavad selle kahe aasta möödudes üle võtma.

Keskkonnameedia

Foto: Krizjohn Rosales Pexels