Energia

Unikaalne taastuvenergialahendus Ruhnus

Print Friendly, PDF & Email

Unikaalne taastuvenergialahendus Ruhnus – päikesepaneelidest, elektrituulikust, akupangast ja diiselgeneraatorist koosnev süsteem, mida juhib nutikas automaatika, varustab nüüd saart elektriga. 

Varem toodeti kogu saarel vajaminev elekter diiselgeneraatori abil.  Uue süsteemiga toodetud elekter on aga märksa keskkonnahoidlikum. Enefit Greeni juhi Aavo Kärmase sõnul toodetakse nüüd vähemalt 50% saarel tarbitavast elektrist taastuvatest energiaallikatest.

Et tagada  saare elektrivarustus iga ilmaga ja igal ajahetkel, toetab süsteemi ka diiselgeneraator. Diiselgeneraatoris on kasutusel biodiisel. Diislist elektrit tootes eraldus varem saarelt aastas atmosfääri ligikaudu 500 tonni süsihappegaasi, edaspidi väheneb see kogus vähemalt poole võrra.

Kärmase sõnul on Enefit Greeni eesmärgiks taastuvenergia tootmise kasvatamine ning investeeritakse peamiselt tuule- ja päikeseenergiasse Läänemere äärses piirkonnas. Ettevõte on valmis kaaluma sarnase taastuvenergialahenduse rajamist ka teistele Eesti väikesaartele. Päikeseelektril põhinevaid elektrijaamu on Enefit Green rajanud Eestisse ka varem. Üks esimesi oli Järvamaal asuvale Estonia OÜ piimafarmile rajatud päikeseelektrilahendus.

Ruhnu elektritootmislahenduse võimsus on 160 kilovatti, mis on piisav kogu saare elektrivajaduse katmiseks. Päikeseelektrijaam, akupank ja diiselgeneraator asuvad Ruhnu lennuvälja läheduses, elektrituulik asub lennuväljast lääne suunas. Ruhnu taastuvenergialahendus läks maksma ligikaudu 500 000 eurot.

Ruhnu saare aastane elektritarbimine on ligi 450 megavatt-tundi. Ruhnus elab aastaringi ca 60 inimest ning suvisel puhkuste ja turismihooajal kasvab rahvaarv kohati kuni 170 inimeseni. Saare pindala on ca 12 km2

Allikas: Eesti Energia

Foto: Wikimedia Commons