Energia

Päikeseelektrilahendus Eesti Energialt

Print Friendly, PDF & Email

Eesti Energia portfellis on alates sellest sügisest ärkilientide jaoks uudne päikeseelektrilahendus: suurema elektritarbimisega ärikliendid saavad  hakata päikesepaneelidega toodetavat energiat tarbima ilma omapoolse finantseeringuta. Klientidel on võimalik soetada AS Eesti Energialt terviklahendus ning hakata ise päikeseelektrit tootma.

Kliendil tuleb vaid tasuda toodetava elektri eest kokkulepitud hinna alusel. Lokaalselt toodetava elektri tarbimisel ei kaasne võrgutasu.

Ettevõtted, kes soovivad ise investeerida päikeseelektri tootmiseks vajalikesse seadmetesse, saavad Eesti Energialt soetada maailma juhtivate tootjate seadmeid, mis on läbinud hoolika valikuprotsessi. Samuti tagab Eesti Energia neile sujuva protsessi päikeseelektrijaama projekteerimisest kuni lõpliku seadistamise ja tootmiseks üleandmiseni. Eesti Energia hoolitseb ka vajalike ehitus- ja tegevuslubade ning võrguliitumise dokumentatsiooni eest. Täpsem teave on Eesti Energia kodulehel.

Esimese sellise päikeseelektrijaama ehitab Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Taastuvenergia Järvamaal asuva OÜ Estonia piimafarmi katusele. Päikeseelektrijaam hakkab katma olulise osa piimafarmi suvisest elektritarbimisest. Elektrijaama omanikuks ja hooldajaks jääb  Eesti Energia ning toodetavat päikeseelektrit kasutab põllumajandusettevõte fikseeritud tariifiga omatarbeks.

Kesk-Eestis Järvamaal tegutsev OÜ Estonia on Eesti üks suuremaid põllumajandusettevõtteid. Piimafarmi katusele rajatakse 644 päikesepaneelist koosnev päikeseelektrijaam, mille installeeritud võimsus on 174 kW . Paigaldatav süsteem katab ca 15% kogu OÜ Estonia aastasest elektritarbimisest, sealjuures üle poole ettevõtte päevatarbimisest aprillist kuni augustini. Piimafarmi päikeseelektrijaam on praegu projekteerimisjärgus. Projekteerimisest kuni valmimiseni kulub arvestuste kohaselt aega kolm kuud.

Hajaenergeetika on ülemaailmselt kiirelt kasvav trend, mis täiendab tsentraalset elektritootmist lokaalsete tootmisüksustega tarbimiskoha lähedal. Äriklientide tarvis loodud uus päikeseelektrilahendus aitab luua tarbija juures asuvaid päikeseelektri tootmisjaamu ja tõsta lokaalse elektritootmise osakaalu Eesti Energia tootmisportfellis. Eesti Energia strateegiline eesmärk 2020. aastaks on toota 40% elektrist taastuvatest- ja alternatiivsetest allikatest.

Eesti Energia on Baltikumi suurim energiatootja, sh üks suurimaid taastuvenergia tootjaid. Elektrit toodab ettevõte põlevkivist, tuulest, veest, biomassist ning segaolmejäätmetest. Ettevõtte tegutseb lisaks Eestile Lätis, Leedus, Poolas, Saksamaal, Jordaanias, Ameerika Ühendriikides ning Soomes ja Rootsis. Eesti Energia kontsern pakub tehnoloogilisi lahendusi ning hooldusteenust tööstusettevõtetele.

Allikas: Eesti Energia

Foto: Wikimedia Commons