Uuringud

Ülikoolide teadlased uurivad Tartu linna mikroobide elurikkust

Print Friendly, PDF & Email

Tartu ülikoolide teadlased uurivad mikroobide elurikkust. Mikroobide elurikkusel on oluline roll inimeste vaimse ja füüsilise tervise toetamisel, sealhulgas immuunsüsteemi tugevdamisel. Kui mikroorganisme meie sees ja ümber napib, suureneb allergiate ja autoimmuunhaiguste tekkimise oht. Suur hulk inimesi elab linnades ning kokkupuude elurikka loodusega võib jääda väheseks. Teadlastele ei ole aga seni täpselt teada, milline on mullamikroobide seisund linnades ning kuidas aitab linnaruumi kujundamine hoida ja suurendada mikroorganismide jaoks soodsaid tingimusi.

Tartu Ülikooli teadlased uurivad ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika professori Meelis Pärteli juhtimisel Tartu linna mullas peituvaid mikroobe. Eesmärk on osata teha linnakeskkonna kavandamisel nii elurikkust kui linnaelanike tervist toetavaid otsuseid. “Kaardistame Tartu mullas leiduva elurikkuse. Kui saame teada, millistes tingimustes on heade mikroobide hulk suurim, on võimalik seda tulevikus linnade kavandamisel ja linnaelanike tervise toetamisel arvestada,” selgitas Meelis Pärtel. “Samuti soovime teha kindlaks, kas eelmisel aastal maastike elurikkuse hindamiseks loodud Rohemeeter suudab mõõta ka mikroobide elurikkust,” lisas Pärtel.

Uurimisrühm teeb koostööd Tartu Ülikooli Kliinikumi lastearstidega, kes on pediaatria professori Vallo Tillmanni eestvedamisel uurinud pikka aega keskkonna mõju laste allergia, 1. tüüpi diabeedi ja muude immuunvahendatud haiguste kujunemisele. Tillmanni sõnul on teada, et kokkupuude liigirikka keskkonnaga elu alguses mõjutab lapse immuunsüsteemi arengut ja võib vähendada haigestumist astmasse. Käimasoleva uuringuga soovitakse teada saada, kus on häid mikroobe Tartu linnas kõige rohkem. Samuti missugune on lasteaedade ja koolide õuealade liigirohkus ning kas need on seotud inimeste tervisenäitajatega.

Uuringu “Tartu – heade mikroobide linn” tulemused annavad Tartu abilinnapea Gea Kangilaski sõnul olulisi sõnumeid linlaste tervise kohta ja lisateavet edasiste linnaplaneerimise otsuste tegemiseks.

Proove uuringu tarvis kogutakse parkidest, era- ja avalikest aedadest, koolide ja lasteaedade ümbrusest, spordiväljakutelt, samuti siseruumide lillepottide mullast. Proovid sisestatakse Tartu Ülikooli loodusmuuseumi arendatava nutirakenduse Legulus kaudu Eesti elurikkust koondavasse portaali eElurikkus. Ettevõtmine on osa Eesti Maaülikooli professori Ülo Niinemetsa juhitava teaduse tippkeskuse EcolChance tegevusest.

Allikas: Eesti Maaülikool

Foto: Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0