Energia

Trükikojale Greif ehitatakse päikeseelektrijaam

Print Friendly, PDF & Email

Tartu külje all Luunja vallas tegutsevale trükikojale Greif ehitatakse päikeseelektrijaam. Jaama ehitab Eesti Energia Greif trükikoja tootmishoone kõrvale. 

Eestis ainulaadse lahendusena finantseerib elektrijaama ehitust Enefit Green, Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõte. Enefit Green jääb ühtlasi ka päikeseelektrijaama omanikuks ja hooldajaks. Elektrijaam hakkab katma 20% Greif trükikoja aastasest elektritarbimisest, toodetavat päikeseelektrit kasutab trükikoda oma tarbeks.

„Meie poolt pakutud võimalus aitab ettevõttel olla keskkonnasõbralik ilma lisainvesteeringuteta ning suunata ressurss oma põhiärisse. Päikeseelektrijaama ehitamise, opereerimise ja hooldamise eest vastutab Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green. Päikesepaneelidega toodetud elekter saab kliendile olema võrgust ostetavast elektrist soodsam. Ühtlasi on päikeseelektri hind fikseeritud terveks lepinguperioodiks, seega mida rohkem tulevikus elektri hind tõuseb, seda suurem on kliendi sääst,“ selgitas Eesti Energia juhatuse liige Andres Sutt.

Greif trükikoja juhatuse esimehe Kalle Rannu sõnul otsustati päikeseelektrijaama kasuks, sest tegemist on ühe kõige vähem keskkonda saastava energia tootmise viisiga. “Lisaks kindlustab päikeseenergia stabiilse hinna pikaks ajaks, andes juba esimesel aastal pisikese säästu. Valisime Eesti Energia endale partneriks, sest usun, et sel ettevõttel on pikaaegne pädevus energia tootmiseks ning tõenäoliselt on nende ettevõte tegutsemas ka 25 aasta pärast,“ lisas Rannu.

Trükikoda Greif on keskendunud raamatute ja brošüüride trükkimisele ja köitmisele. Greifi tootmishoone kõrvale rajatava 800 päikesepaneelist koosneva päikeseelektrijaama tootmisvõimsuseks on planeeritud 200 kW. Paigaldatav süsteem katab 20% kogu Greifi aastasest elektritarbimisest. Päikeseelektrijaam võtab enda alla pea 3000 m2 maad. Hetkel toimuvad vajalikud ettevalmistused päikeseelektrijaama ehituse alustamiseks. Jaam alustab tööd suvel.

Eesti Energia pakub äriklientidele kahte võimalust päikeseelektri kasutusele võtmiseks. Esimesel juhul on kliendil võimalik sarnaselt Greifile valida unikaalne täisteenuslahendus, kus Eesti Energia paigaldab ettevõtte hoonele või kinnistule päikeseelektrijaama ning müüb toodetud elektri kliendile tema tarbimise katteks. Päikeseelektrijaama omanikuks ja hooldajaks jääb Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green. Esimene sellisel moel ehitatud päikeseelektrijaam asub Järvamaal OÜ Estonia piimafarmi katusel. Täisteenuslahendus sobib nendele äriklientidele, kelle aastane elektritarbimine on üle 500 MWh ning kellel on vaba katuse- või maapinda üle 2000 m2.

Teise võimaluse puhul on kliendil võimalik soetada Eesti Energialt päikeseelektrijaam võtmed kätte printsiibil. Eesti Energia aitab leida sobiva tehnilise lahenduse, hangib sobilikud seadmed, tegeleb lahenduse paigaldamise ja sellele eelneva ettevalmistusega. Sellise mudeli alusel rajatakse ka Tasku keskuse päikeseelektrijaam.

Allikas: Eesti Energia

Foto: Eesti Energia