MajandusUudised

Tondilosside lammutamise toetuse piirmäär kaotati

Print Friendly, PDF & Email

Kohalikud omavalitsused, kes soovivad lammutada kasutuskõlbmatuid hooneid, saavad senise 100 000 euro asemel küsida nüüd riigilt toetust enda soovi ja vajaduse järgi, sest lammutamise toetuse piirmäär kaotati. Toetuse eest võib nüüd lammutada ka ühiskondlikke hooneid.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on kohalikud omavalitsused tundnud suurt huvi enda piirkonna elamute korda tegemise vastu. Selle eelduseks on vanade ja oma aja ära elanud hoonete lammutamine. Tondilossidest vabanedes tõuseb piirkonnas maa ja kinnisvara väärtus ning piirkond muutub nii arendajate kui uute elanike silmis ahvatlevamaks.

Toetuse piirmäär otsustati kaotada, sest toetuse taotlemise aktiivsus on langenud. Selle üheks põhjuseks on, et taotlejad nendest piirkondadest, kus tühjenevate hoonete osakaal on suur, on jõudnud toetuse andmise praeguse piirmäära lähedale ega saa seetõttu enam toetust taotleda.

Kui varem tohtis toetuse eest lammutada vaid elamuid, siis nüüd on selline piirang kaotatud. Lammutamise toetust võib kasutada ka kasutusest väljas olevate ühiskondlike hoonete likvideerimiseks.

100 000 eurone toetuse piirmäär jääb edaspidi kehtima ainult Tallinna ja Tartu linnale. Mõlemad linnad on rahaliselt võimekamad ning nendel on veel võimalik vaid piirmäära ulatuses toetust saada. Samas on ka nende linnade kinnisvara väärtus kõrgem ning demograafiline olukord soodsam, mistõttu on Tallinnas ja Tartus väiksem ka kasutusest välja langenud hoonete osakaal.

Selle aasta maikuu seisuga oli toetust eraldatud 36 vallale ja linnale 73 hoone lammutamiseks. Eraldatud toetuse kogusumma oli 895 036 eurot. Aktiivseimad lammutamise toetuse taotlejad on olnud Sillamäe linn, Tallinna linn ning Koonga vald. Kõige suurem toetus kogusummas 100 000 eurot on eraldatud Kohtla-Järve linnale, kus on ka kõige kõrgem osaliselt või täielikult kasutusest välja langenud hoonete osakaal.

Riiklik toetus moodustab kuni 70% abikõlblike kulude maksumusest, millele lisandub kohaliku omavalitsuse üksuse omafinantseering 30 %. Toetuse taotlusi võtab vastu SA KredEx. 2018–2022 aastaks on planeeritud toetuste kogusumma ligikaudu 2,5 miljonit eurot.

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Foto: Wikimedia Commons