EestiMajandus

Ressursikasutus Tarmekos ja Klaasimeistris paraneb

Print Friendly, PDF & Email

Tarmeko Spooni ja Klaasimeistri ressursikasutus paraneb tänu ettevõtete ressursitõhususe toetusmeetmest saadud toetusele. Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab Tarmeko Spooni vineeri tootmisliini uuendamist 2 miljoni euroga ning AS Klaasimeistri klaasikarastusahju soetamist ligi 493 tuhande euroga.

AS Tarmeko Spooni projekti eesmärk on suurendada ettevõtte tootmisprotsessi ressursitõhusust. Investeeringud tehakse tootmistehnoloogiasse ning tänu vineeri tootmisliini seadmete uuendamisele saab ettevõte ära kasutada tekkivad spoonijäägid. Paraneb puidukasutus ja väheneb ressursikulu. Projekti tulemusena hoitakse 20 aasta jooksul kokku ligi 62 000 m³ puitu, 56 132 MWh elektrit ja 7800 tonni liimi. Projekti maksumus on 7 681 092 eurot, millest KIKi kaudu antav toetus EL Regionaalarengu Fondist (ERF) on 2 miljonit eurot.

AS Klaasimeister soetab toetusraha eest Kose vallas Kolu külas asuvasse tehasesse tänapäevasel tehnoloogial töötava klaasikarastusahju. Sellega likvideeritakse pudelikael tootmisahelas, parandab ressursikasutus toodanguühiku kohta ning ettevõttel on võimalik laiendada ka toodete sortimenti. Projekt kogumaksumus on 1 595 500 eurot, millest KIK annab 492 950 miljonit eurot ERFi toetusena. Projekti tulemusena väheneb 20 aasta jooksul klaasijäätmete teke 58 120 m² ning lisaks hoitakse kokku elektrienergiat üle 4 880 MWh.

Toetuse saamise üheks eelduseks oli detailne ressursikasutuse analüüs, mille mõlemale ettevõttele tegi AU Energiateenus OÜ.

Kokku on riik KIKi kaudu ettevõtete ressursitõhususe meetmest 2017. aasta jooksul toetanud 37 ressursikasutuse auditi läbiviimist 202 tuhande euroga ning 6 ettevõtte ressursitõhususe investeeringuprojekti kokku 5,83 miljoni euroga.

Tööstusettevõtete ressursitõhususe parandamiseks antakse toetust Euroopa Regionaalarengufondi (ERF) meetmest „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“, mille töötas välja Keskkonnaministeerium koos KIKiga. Taotlusvoor on avatud ning lisainfot töötleva tööstuse ettevõtetele mõeldud ressursiauditite ja investeeringute taotlusvooru kohta leiab KIKi kodulehelt.

Investeeringu eelduseks on ressursiauditi läbiviimine ettevõttes. Ka selleks tegevuseks on võimalik taotleda KIKist toetust. Ressursiauditeid läbiviivate ettevõtete kontaktid leiab SIIT.

Ressursitõhususe toetuse eesmärk on suurendada Eesti töötleva tööstuse ettevõtete ressursitootlikkust innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtu kaudu. Peale selle annab see võimaluse tõsta protsesside ja toodete töökindlust, et vältida tõrkeid ettevõtte igapäevases töös ja tagada tavapärane toimimine.

Keskkonnaministeeriumi teemakohast blogi saab jälgida SIIT.

Allikad: KIK ja Keskkonnaministeerium

Foto: Klaasimeister