EestiEnergia

Enefit Greeni taastuvenergia toodang 2017. aastal

Print Friendly, PDF & Email

Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte Enefit Green tuulepargid tootsid 2017. aastal 215 gigavatt-tundi elektrit, mida on 16% rohkem kui 2016. aastal. 215 gigavatt-tunnist elektrist jagub aastaks ajaks 86 000 keskmise tarbimisega majapidamisele

Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas ütles, et peamine põhjus tuulest toodetud elektri kasvu puhul oli tuulikute parem töökindlus. „Oleme aastatega kogemusi omandanud ning vastavalt sellele enda hoolduspraktikat täiendanud. Samuti oleme täiustanud tuulikute jälgimist distantsilt, mis võimaldab riketele kiiremini reageerida. See on kokkuvõttes toonud töökindluses olulise kasvu,“ tõdes Kärmas. „Ka tuul oli 2017. aastal stabiilsem, pisut tugevam ja vähem puhanguline, kui aasta varem – see aitas samuti tuuleelektri kogust kasvatada,“ lisas Kärmas. 2016. aastal oli Enefit Greeni tuuleparkide alal keskmine tuule kiirus 6 meetrit sekundis ja 2017. aastal 6,2 meetrit sekundis.

Enefit Greenile kuuluv Iru jäätmepõletuselektrijaam kasutas 2017. aastal 236 000 tonni jäätmeid, mis töödeldi ümber elektriks ja soojuseks. Jäätmepõletuselektrijaamas toodetud elektrit müüdi võrku 126 gigavatt-tundi ja soojust 310 gigavatt-tundi. „Võime julgelt väita, et Iru jäätmepõletuselektrijaam on Eesti jaoks ka oluline keskkonnaprojekt, sest alates elektrijaama käivitamisest 2013. aastal on suuremahuline segaolmejäätmete ladestamine prügilatesse Eestis oluliselt vähenenud. Tänu Iru jäätmepõletuselektrijaama üle nelja aasta väldanud tööle on prügilatesse ladestatud sadu tuhandeid tonne vähem prügi võrreldes sellega, kui jaama poleks Eestisse rajatud,“ ütles Kärmas. Eestis tekkis 2016. aastal ca 316 000 tonni segaolmejäätmeid. Suurema osa Eestis tekkivatest segaolmejäätmetest kasutab energia tootmiseks ära Iru jäätmepõletuselektrijaam. 2017. aasta jäätmetekke andmed pole veel saadaval.

Paide elektrijaamas 2017. aastal toodetud elektrikogus 2016. aastaga võrreldes langes ja soojuse toodang jäi samale tasemele. Valka elektrijaamas jäid nii soojuse- kui ka elektri toodang 2017. aastal 2016. aastaga samale tasemele. Kaks elektrijaama tootsid möödunud aastal kokku 21 gigavatt-tundi elektrit ja 81 gigavatt-tundi soojust. Elektrijaamad kasutavad põhikütusena kohalikku päritolu biomassi ning varustavad Paide ja Valka linna soojusega.

Möödunud aastast kuulub taastuvenergia ettevõtte tootmisportfelli ka päikeseelekter. Praeguseks on töös Enefit Greeni esimene päikeseelektrijaam, mis asub Järvamaal Estonia piimafarmi katusel. Elektrijaam alustas tööd 2017. aasta lõpus.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergiat tootev ettevõte. Enefit Green toodab energiat tuulest, veest, päikesest, biomassist ja segaolmejäätmetest. Ettevõtte suuremad tootmisüksused on Iru, Paide ja Valka elektrijaamad ning Aulepa, Narva, Paldiski ja Virtsu tuulepargid. Lisaks kuulub Enefit Greenile Keila-Joa hüdroelektrijaam.

Allikas: Eesti Energia

Foto: Rita Helisma /Wikimedia Commons