Vesi

Tallinna Vesi plaanib muuta reoveesette käitlemist

Print Friendly, PDF & Email

Tallinna Vesi plaanib muuta reoveesette käitlemist, kuna ettevõtte reoveesette käitlemise protsess ei vasta tehniliselt keskkonnaministri määruse nr 24 kõikidele uutele nõuetele.

Seetõttu ei töötle AS Tallinna Vesi  reoveesettest enam haljastusmulda ega anna seda alates 2018. aasta algusest välja haljastuses kasutamiseks.

Tallinna Vesi otsib uusi võimalusi sette käitlemiseks, eesmärgiga seda taaskasutada.

Ettevõte plaanib reoveesetet edaspidi kuivatada ning arendada käitlemisprotsessi selliselt, et oleks võimalik reoveesetet töödelda nii, et seda saaks kas taaskasutada või põletada. Kuni uue käitlemisprotsessi rakendamiseni antakse reoveesete üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale.

AS Tallinna Vesi kuulutab lähiajal välja hanked reoveesetet vastuvõtva jäätmekäitleja leidmiseks, samutireoveesette käitlemisprotsessi täiustamise projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Jäätmekäitleja  jäätmete käitlemise kulu ja ettevõtte käitlemisprotsessi muutmise projekti maksumuse kulu selguvad hangete tulemusena.

Allikas: AS Tallinna Vesi

Foto: Wikimedia Commons

Vt ka settekäitluse teemal varem Keskkonnatehnikas ilmunud artikleid:

L. Nei, M. Lillenberg. Reoveesettest valmistatud komposti peab kontrollima. Keskkonnatehnika 7/2009, lk 12–13.

i. Niglas, T. Artma. Reoveepuhastites tekkiva settega on probleeme. Keskkonnatehnika 4/2013, lk 13–14.

I. Salis. Reoveesette looduslähedane käitlemistehnoloogia. Keskkonnatehnika 4/2008, lk 17–18.