EestiÕigus

Reoveesettest toodetud komposti saab sertifitseerida

Print Friendly, PDF & Email

Alates oktoobrist saab reoveesettest toodetud komposti sertifitseerida. Juuli lõpus hakkas kehtima määrus, millega tekkis nii vee-ettevõtjatel kui ka jäätmekäitlejatel võimalus toota ja müüa reoveesettest valmistatud toodet ehk komposti. Reoveesettest toodetud komposti nõuetele vastavust peab hindama ning tootmist kontrollima akrediteeritud sertifitseerimisasutus.

Sertifitseerimine hõlmab nii tootmise ülevaatust kui toote ohutus- ja kvaliteedinäitajate hindamist.

Siiani oli Eestis võimalik sertifitseerida ainult biolagunevatest jäätmetest valmistatud komposti. Oktoobri alguses aga laiendas Eesti Akrediteerimiskeskus SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskuse akrediteerimisulatust. Nüüd on SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskusel õigus sertifitseerida nii biolagunevatest jäätmetest kui reoveesettest toodetud komposti.

Mullu valminud uuringu järgi tekib kogu Eestis aasta jooksul ligikaudu 167 000 kuupmeetrit töödeldud reoveesetet. Selle kasutamine on problemaatiline, kuna kardetakse, et see on ohtlik. Kuna reoveesete sisaldab toitaineid palju, oleks see heaks orgaaniliseks väetiseks, kuid erinevate saasteainete, näiteks raskmetallide, ravimijääkide ja haigusttekitavate mikroorganismide tõttu on ta ohuks nii keskkonnale kui inimtervisele.

Varasemalt ei olnud vee-ettevõtjatel võimalik reoveesettest toodetud komposti müüa ning see tuli jäätmena käidelda. Nüüd aga on võimalik nõuetele vastavat komposti müüa. Kui neid nõudeid ei soovita või ei suudeta täita, on endiselt võimalik reoveesetet jäätmetena üle anda, kuid selleks on vajalik tegevus Keskkonnaametis registreerida.

Kui reoveesettest valmistatud komposti soovitakse müüa tarbijale, peab toode ise ja selle valmistamise protsess vastama kindlatele tingimustele. Saasteainetele, mis võivad olla ohuks keskkonnale ja inimtervisele, on seatud piirid, üle mille ei tohi neid kompostis sisalduda. Piirangud on ka reoveesettest valmistatud toote kasutamisel. Näiteks ei tohi aasta jooksul pärast reoveesette kasutamist samal maal kasvatada köögivilja- või marjakultuure ning ravim- või maitsetaimi. Samuti ei tohi sellisel maal kahe kuu jooksul pärast laotamist karjatada loomi või varuda loomasööta.

Nii jäätmetest kui reoveesettest valmistatud toodete puhul tekib tarbijatel alati kõhklusi ja kahtlusi, milline on toote kvaliteet ja kui ohutu on selle kasutamine. Sertifikaadi olemasolu annab tarbijale kindluse, et toode vastab nõuetele ja on ohutu kasutada.

Allikas: Eesti Jäätmekäitlejate Liit ja Keskkonnaministeerium

Fotol on tootmise ülevaatus reoveesette käitleja juures. Fotot EJKL