MajandusVesi

Tallinna Vesi 2017. a auditeeritud majandustulemused

Print Friendly, PDF & Email

23. märtsi avaldas AS Tallinna Vesi 2017. a auditeeritud majandustulemused. Finantstulemused ei ole, võrreldes 26. jaanuaril 2018 avaldatud esialgsete tulemustega, muutunud.

Ettevõtte müügitulu 2017. aastal oli 59,82 miljonit eurot (2016; 58,98), mis on 1,4% rohkem kui eelnenud aastal. Samal ajal oli Tallinna Vee puhaskasum 2017. aastal 7,22 miljonit eurot.

2017. aastal kasvas põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu 1,1% võrra 25,23 miljoni euroni ja äriklientide müügitulu 1,7% võrra 20,41 miljoni euroni.

Väljaspool peamist tegevuspiirkonda osutatud teenuste müük suurenes 6,3%, see tähendab 4,68 miljoni euroni. Kasvu taga olid peamiselt suurenenud reovee ja sademevee ärajuhtimisega seotud teenuste mahud ja ka veidi suuremad veeteenuse mahud.

Ettevõtte puhaskasum langes võrreldes 2016. aastaga 60,7% ehk 11,17 miljonit eurot. Muutust mõjutas eelkõige provisjon seoses võimalike kolmandate osapoolte nõuetega, mis võivad järgneda Riigikohtu 12. detsembri 2017 otsusele, juhul kui kohtud peaksid sellised nõuded põhjendatuks lugema.

Pooleliolev kohtuvaidlus

Vahetult enne aasta lõppu sai AS Tallinna Vesi otsuse Riigikohtust, mis puudutas Tallinna Vee ja Konkurentsiameti vahelist tariifivaidlust. Hoolimata sellest, et kohus ei leidnud alust kahelda Tallinna Linnaga sõlmitud Teenuslepingu õiguspärasuses, otsustati siiski, et Konkurentsiameti jaoks ei ole see leping siduv.

Seega peab AS Tallinna Vesi veeteenuse hinna kinnitama Konkurentsiamet, kes lähtub seda tehes teistsugusest metoodikast (veeteenuse hinna arvutamise soovituslikest põhimõtetest) kui see, milles oli kokku lepitud 2001. aastal linnaga sõlmitud lepingus. Tallinna Vee jaoks ei ole kohtuvaidlused sellega veel läbi. Ettevõte ootab jätkuvalt vastust rahvusvahelisest arbitraažikohtust, kes peab otsustama, kas investorite huve on kahjustatud ning kas riik peab seetõttu kahju kompenseerima.

Rahvusvahelise arbitraažikohtu otsus määrab ära võimaliku kompensatsiooni. Ettevõtte müügitulu mõjutab edaspidi eelkõige Eesti Riigikohtu otsus ja sellest tulenevalt Konkurentsiameti kinnitatav tariif.

Puhaskasumit mõjutas ka väiksem tulumaks dividendidelt. Jättes kõrvale tuletisinstrumentide õiglase väärtuse muutuse ja võimalike kolmandate osapoolte nõuete mõju, oleks ettevõtte 2017. aasta puhaskasum olnud 24,17 miljonit eurot, mis on 29.2% või 5,47 miljonit eurot enam kui 2016. aasta samal perioodil.

Allikas: AS Tallinna Vesi

Foto: Wikimedia Commons