EnergiaUudised

Riik kompenseerib taastuvenergia tasu tõusu

Print Friendly, PDF & Email

Valitsus otsustas 10. novembril eraldada Eleringile reservist kaheksa miljonit eurot, et kompenseerida inimestele ja ettevõtetele taastuvenergia tasu tõus 2021. aastal.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on viimastel aastatel Eestis oluliselt suurenenud rohelise energia tootmine ning seetõttu oleks kasvanud ka taastuvenergia tasu järgmisest aastast kodudele ja ettevõtetele. Nii kattis viimases kvartalis taastuvelektri toodang juba enam kui neljandikuni kogu elektritarbimisest. Tänane otsus võimaldab taastuvenergia tasu tõusu järgmisel aastal ära hoida ning säilitada see selle aasta tasemel.

Samas tõi minister välja, et taastuvenergia tasu kasvutrend on ajutine ja pöördub järgnevatel aastatel langusele. „Vanemate rohetootjate toodangu toetamise periood hakkab lõppema ja uued tuule- või päikesepargid ei vaja enam nii suurt dotatsiooni, nagu on näidanud ka hiljutised riigi korraldatud vähempakkumised,“ lisas ta.

Eesti taotleb riigiabi luba taastuvenergia tasu diferentseerimiseks suurtarbijatele

Oktoobri lõpus andis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teada, et Eesti hakkab taotlema Euroopa Komisjonilt riigiabi, et vähendada elektri suurtarbijate kulu taastuvenergia tasudele ja tõsta seeläbi Eesti majanduse konkurentsivõimet.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul aitab taastuvenergiatasude muudatus meelitada Eestisse suuri tööstusinvesteeringuid ja hoida Eesti ettevõtluskeskkond atraktiivsena. „Täna on Eesti elektri lõpphind võrreldes lähiriikidega keskmisest kõrgem, mis ei anna meile suurt eelist suuremahuliste investeeringute siia meelitamiseks,“ ütles Aas.

„Samas muutub suurtarbijatele elektri hind üha olulisemaks teguriks tegevuskoha valikul. Selle üks põhjus on üha suurenev tootmise automatiseerimine, mis omakorda tõstab ettevõtjate kulusid elektrile,“ ütles Aas. „Lisaks moodustab elektri hind olulise osa tootmissisendite hinnast puidu- ja keemiatööstuses,“ lisas Aas.

Aasa sõnul ei too muudatus kaasa seda, et mõni teine tarbimisgrupp maksaks seetõttu taastuvenergia tasu praegusest rohkem. „Kui õnnestub veelgi rohkem suurtootjaid Eestisse meelitada, on see positiivne nii kodu- kui suurtarbijatele, sest suurem elektri tarbimine toob kõigile kaasa elektri soodsama lõpphinna,“ ütles Aas.

Taastuvenergiatasude diferentseerimise eelnõu on kavas valitsusele esitada järgmise aasta jaanuaris. Pärast riigiabi loa saamist ja Riigikogus menetlemist rakendub muudatus tõenäoliselt 2023. aasta algusest.

Taastuvenergia tasu on taastuvatest energiaallikatest või tõhusa koostootmise režiimil toodetud ning võrku antud elektrienergia toetuste rahastamise kulu. Tasu määrad on välja toodud elektrituruseaduses, see eraldatakse võrgutasudest ja seda maksavad kõik elektrienergia lõpptarbijad Eestis. Tasu suurus sõltub tarbitud võrguteenuse mahust ja otseliini kaudu tarbitud elektrienergia kogusest.

Taastuvenergia tasu kogub elektritarbijatelt Elering. Sellega toetatakse sellel aastal taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmist ligikaudu 100 miljoni euro ulatuses. Tasu suurus tarbijatele on sel aastal 11,3 eurot megavatt-tunni eest. Ühel taastuvenergia tootjal on õigus saata toetust 12 aastat.

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Foto: Pexels, CC0