EnergiaUudised

Katri Vala soojuspumpla uuendatakse

Print Friendly, PDF & Email

Katri Vala soojuspumpla Helsingis on maailma suurim, mis toodab nii soojust kui jahutust linna võrku. Hoonete kütmiseks ja sooja vee tootmiseks kasutatakse reovee ja kaugjahutuse heitsoojust ning jahutamiseks ka merevett. Praegu käivad soojuspumplas uuendustööd – juurde ehitatakse üks suur soojuspump ja reoveesüsteemi täiustatakse. Tööde tulemusena suureneb soojuspumpla sooja tootmise tõhusus ca 30%.

Hiiglaslik Katri Vala soojuspumpla asub Helsingis Sörnäiste linnaosas maa all, täpsemat Katri Vala pargi all. Soojuspumpla rajati 2006. aastal. Selle soojuslik võimsus on praegu 105 MW ja jahutusvõimsus 70 MW. Pumplat opereerib Helsinki energiaettevõte Helen Oy.

Praegu on Katri Vala soojuspumplas 5 soojuspumpa ja soojusvaheti, reoveepumpla ning kaugkütte ja -jahutuse pumplad. Soojuspumpla asub mere lähedal reoveetunneli kohal. Viikinmäe reoveepuhastis käideldud reovesi suunatakse reoveetunnelisse. Katri Vala soojuspumpla juures pumbatakse reovesi tunnelist soojuspumplasse, suunatakse soojusvahetitesse ja heitsoojus talletatakse. Ööpäevas pumbatakse läbi soojuspumpla 200 000 m³ reovett.

Jahutatud reovesi suunatakse praegu tagasi reoveetunnelisse ja sealt edasi merre. Uuendustööde käigus ehitatakse pumplasse juurde üks uus soojuspump ja edaspidi suunatakse osa jahutatud reoveest otse uue soojuspumba aurustisse. See võimaldab heitsoojust tõhusamalt ära kasutada.

Soojuspumbad toodavad soojust ja jahutust samaaegselt. Soojal ajal toodetakse Katri Vala soojuspumplas peamiselt kaugjahutust ja vähemal määral soojust. Hoonete jahutamisel kogutud soojust kasutatakse samuti sooja kraanivee saamiseks. Suvisest soojatoodangust piisab suurema osa Helsingi soojavajaduse katmiseks.

Pumpla ümberehitus

Pumpla ümberehitamise ettevalmistustööd algasid 2 aastat tagasi, uus soojuspump loodetakse anda käiku 2021. aasta kevadel. Uue soojuspumba soojuslik võimsus on 18 MW ja jahutusvõimsus 12 MW. Renoveeritud soojuspumpla soojuslik võimsus saab olema 123 MW ja jahutusvõimsus 82 MW.

Pärast ümberehitustöid suureneb soojuspumpla soojuse toodang umbes 196 GWh (30%) võrra aastas. Tänu sellele väheneb aastane kivisöest soojuse tootmine ligi 100 GWh võrra. Heitsoojust hakatakse kasutama aastas 130 000 MWh võrra senisest rohkem. Uue soojuspumba toodetud soojusega saab kütta 24 500, kogu Katri Vala soojuspumplas toodetud soojusega aga 120 000 kahetoalist korterit korrusmajas.

Helsingi energiafirma Helen Oy on seadnud eesmärgi olla süsinikuneutraalne 2035. aastaks. Firma loobub tasapisi kivisöe kasutamisest sooja tootmisel. Kivisüsi asendatakse soojuspumpadega ja osaliselt biomassiga.

Keskkonnameedia
Foto: Helen Oy

Vt ka Helsingi kaljukoopad võetakse kasutusele energiasalvestina