EnergiaUudised

Sauel valmib uus biokütuse katlamaja

Print Friendly, PDF & Email

Saue linna uut biokütuse katlamaja hakati ehitama sel kevadel. Tänaseks on ligi 2 miljoni eurose eelarvega katlamaja ehitustööd lõpusirgel ja jõutud on seadistamiseni. Katlamajas hakatakse kütusena kasutama hakkpuitu. Katlamaja rajab energiaettevõte Adven koostöös Saue linnaga.

Uus biokütuse katlamaja asub Saue tööstuspiirkonnas Kasesalu tänaval. Katlamajale otsiti koostöös linnaga sobilikku kohta viis aastat. Sooviti, et katlamaja rajamise kulud oleksid võimalikult väikesed ning et katlamaja ei häiriks liigselt elanikke.

Uus biokütuse katlamaja hakkab soojusega varustama 79 tarbimiskohta, nende seas kooli, lasteaeda, ujulat, noortekeskust ja 44 korteriühistut. Kuni uue katlamaja kasutusloa saamiseni hoitakse töös vanad, 2002. aastal paigaldatud gaasikatlad. Hiljem hakatakse gaasikatlaid kasutama vaid väga külmade ilmade korral ja tippkoormuste katmiseks, samuti biokütusekatla plaanilise hoolduse ajal.

Uuel katlamajal on 3 MW võimsusega katel, elektrifilter ja suitsugaasipesur. Elektrifiltri eesmärk on tagada, et katlamaja korstnast väljuva gaasi tuhasisaldus vastaks normidega ettenähtud tasemele. Sauel peaks tahkete osakeste sisaldus gaasis jääma alla 50 mg/Nm³. Kuna katlamajas põletatakse suure veesisaldusega (kuni 60%) hakkpuitu, siis osa energiast kulub katlas kütuse kuivatamisele.

Selleks, et katlamaja kasutegurit tõsta – kaduma läinud energiat tagasi saada ning puhastada väljuvaid suitsugaase tasemele, mis rakenduvad alles aastast 2030, ehitati katlamajale 0,8 megavatine suitsugaasipesur. Suitsugaasipesuris viiakse suitsugaaside temperatuur soojusvõrgu tagastuva temperatuurini ca 55 0C (ilma pesurita on temperatuur ca 150–180 0C) ja sellega kondenseeritakse suitsugaasides olev veeaur. Kondenseerumisel vabanenud soojuse arvel tõuseb seadme energeetiline efektiivsus.

Ettevõtte arendusjuhi Priit Tiidu sõnul on madalrõhkkonna korral katlamaja korstnast väljuv „suitsusammas“ silmaga nähtav. Tegemist on hakkpuidu kuivatamisest tekkinud veeauruga, mis madalal temperatuuril kondenseerub ja muutub visuaalselt nähtavaks. Kui korstnast väljuv suitsusammas on valget või helehalli värvi, siis see tähendab, et katel töötab normaalses režiimis ja muretsemiseks pole põhjust.

Adven plaanib korraldada katlamajas kõigile huvilistele ka avatud uste päeva, kuid see toimub pärast katlamajale kasutusloa saamist ning katelde seadistamist ja käivitamist.

Keskkonnameedia

Foto: Frank Vincentz / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0