UudisedVesi

Euroopa parlament kiitis heaks joogivee direktiivi

Print Friendly, PDF & Email

Euroopa Parlament kiitis detsembri keskel heaks joogivee direktiivi, eesmärgiga parandada kraanivee kvaliteeti ja vähendada plastprügi. Direktiiv sündis 1,8 miljoni eurooplase nõudmisel, kes andsid oma allkirja Euroopa kodanikualgatusele “Right2Water”. Kodanikualgatus nõudis puhta joogivee kättesaadavuse parandamist kõikidele eurooplastele.

Direktiivi järgi peavad liikmesriigid tagama tasuta joogivee üldkasutatavates hoonetes. Peale selle soovib parlament, et restoranid, sööklad ja toitlustusasutused pakuksid klientidele vett kas tasuta või minimaalse teenustasu eest. Parandada tuleb ka puhta joogivee kättesaadavust ebasoodsas olukorras olevatele inimestele, nagu pagulased, rändrahvad ja kodutud.

Saasteainetele karmimad piirmäärad

Selleks et inimesed jooksid pudelivee asemel rohkem kraanivett, kehtestatakse karmimad piirmäärad mitmetele saasteainetele, nagu näiteks pliile.

Euroopa Komisjoni hinnangul aitaks pudelivee tarbimise vähendamine hoida ELi kodamajapidamistel aastas kokku üle 600 miljoni euro. Kui eurooplased hakkaksid kraanivee kvaliteeti rohkem usaldama, väheneks ka pudelivee tarbimisest tulenev plastpürgi, mis omakorda vähendaks mereprügi. Plastpudelid on kõige levinum ühekordselt kasutatav plasttoode, mis jääb Euroopa randadesse prügina maha. Joogiveedirektiivi ajakohastamisega astub komisjon olulise sammu 16. jaanuaril 2018 esitatud ELi plastistrateegia rakendamise suunas.

Esimene joogivee direktiiv võeti vastu kakskümmend aastat tagasi. Mitmete saasteainete piirmäärad vajavad üle vaatamist ja karmistamist. Tänapäeval tuleb arvestada ka uute saasteainetega. 2022. aasta alguseks peab Euroopa Komisjon koostama nimekirja ainetest ja ühenditest, mis kujutavad endast ohtu inimeste tervisele (näiteks ravimid, endokriinfunktsiooni kahjustavad ühendid, mikroplast). Samuti koostab Euroopa Komisjon nimekirja ainetest, mida joogivesi võib sisaldada.

Liikmesriigid peavad tagama, et uute nõuete rakendamisel lähtutakse ettevaatuspõhimõttest ning et see ei tooks kaasa joogivee kvaliteedi langemist.

Direktiiv jõustub 12 päeva pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Liikmesriikidel on uute nõuete rakendamiseks aega kaks aastat.

Keskkonnameedia

Foto: Pexels