EestiEnergia

Saue saab hakkpuidukatlamaja

Print Friendly, PDF & Email

Energiaettevõte Adven on koostöös Saue linnaga ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel rajamas Sauele uut hakkpuidukatlamaja. Tänaseks on katlamaja asukoht selge ja valminud on ka detailplaneering. Selle edukas menetlemine annab Saue elanikele võimaluse soodsamat toasooja nautida juba ülejärgmisel talvel.

Adven Eesti juhatuse esimehe Urmo Heinami sõnul on viimased aastad näidanud, et maagaasi hinna muutlikkuse ja kasvavate aktsiiside tõttu saab pikaajalisi plaane teha ainult kohalikku ja stabiilse hinnaga hakkpuitu kasutades. Uuele hakkpuidukatlamajale otsiti koostöös linnaga sobilikku kohta ligi viis aastat. Asukoha valikul oli oluline, et katlamaja ei häiriks liigselt elanike igapäevaelu. Samuti oli oluline, et asukoht võimaldaks rajada uue katlamaja kuludega, mis looks Saue inimestele võimaluse saada oluline toasooja hinnavõit.

Saue linnapea Harry Pajundi sõnul on Kasesalu piirkonna valik Adven Eesti hakkpuidukatlamaja rajamiseks ilmekas näide omavalitsuse koostööst ettevõtjatega. “Tegemist on olukorraga, mis on kasulik kõigile osapooltele. Adven saab Saue linna kahe katlamaja kombineeritud tööga ja stabiilse hinnaga hakkpuidu kasutamisega alandada tootmiskulusid, mille tulemusena langeb kaugkütteteenuse hind elanikele. Lisandväärtusena saab linn koostöös Sami ASi ja Adven Eestiga Kasesalu tänava läbimurde, mida selle piirkonna ettevõtjad on aastaid oodanud,” selgitas Pajundi.

Heinam selgitas, et Adven plaanib taotleda uue hakkpuidukatlamaja rajamiseks toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuse järgmises taotlusvoorus, mis avatakse kõigi eelduste kohaselt sel talvel. Kui kõik kulgeb positiivse stsenaariumi kohaselt, hakkab uus katlamaja Saue elanikele sooja tootma juba 2019. aasta talvel.

Täna toodavad Sauel soojust 2002. aastal paigaldatud gaasikatlad. Kuna gaasi hind sõltub maailmaturu naftahinnast, mis on kõigi prognooside kohaselt liikumas vaid tõusvas joones, oli Sauel naftahindade tippaegadel soojuse hinnaks üle 76 €/MWh. Täna on Saue soojuse hind 60 €/MWh. Hakkpuidu kasutamine võimaldab soojust toota odavamalt ja stabiilsema hinnaga. Arvutused näitavad, et stabiilse hinnaga hakkpuidukatlamajaga on võimalik saavutada ligi 10% soodsam hind.

Uus katlamaja rajatakse planeeritud tööstuspiirkonda, Tule ja Kasesalu tänava vahel asuvale kinnistule. Katlamaja hakkab teenindama kogu linna kaugküttevõrku. Peale hakkpuidu saab katlamajas kasutada kütusena ka tükkturvast. Väga külmade talvepäevade ja plaaniliste hoolduste korral toodavad sooja ka alles jäävad gaasikatlad.

Allikas: Adven Eesti