EnergiaUudised

Neste läheb üle 100% taastuvelektrienergiale 2023. aastaks

Print Friendly, PDF & Email

Neste on seadnud eesmärgi jõuda tootmises süsinikuneutraalsuseni 2035. aastaks. Sealjuures plaanib ettevõte 2023. aastaks minna kõikjal maailmas üle taastuvelektrienergiale. Selle saavutamiseks suurendatakse taastuvelektrienergia kasutamist Porvoo rafineerimistehases ning hiljuti sõlmiti tuuleenergia kasutamiseks uus leping energiaettevõttega Ilmatar. Tuuleenergiast toodetud taastuvenergia kasutamine elektrienergiana on üks peamisi võimalusi tootmisrajatiste kasvuhoonegaaside heitkoguste* vähendamiseks.

Peale uue tuuleenergialepingu on Nestel varasem leping Ilmatariga 2020. aastast ning vastavalt Fortumiga sõlmitud tuuleenergialepingule tegeldakse alates 2019. aasta lõpust tootmises taastuvenergia osa suurendamisega. Nende lepingute tulemusel on umbes 40 protsenti Porvoo rafineerimistehases kasutatavast elektrist toodetud 2025. aastaks tuuleenergiast. Esimesed tuuleenergia tarned Fortumi Kalaxi tuulepargist Neste Porvoo tehasesse algasid jaanuaris 2021. Neste kontserni naftatoodete asepresident Marko Pekkola sõnul on tuuleenergia on üks umbes 80 meetmest, mille ettevõte on oma tegevustes tuvastanud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks.

Peale tuuleenergia lepingute suurendatakse taastuvelektri osakaalu nn päritolutunnistustega, mis võimaldavad suurendada taastuvenergia osakaalu Neste elektrivajaduses 100 protsendini aastaks 2023.

Neste kontserni allkirjastatud pikaajaline tuuleenergia leping Ilmatariga hõlmab ligikaudu 200 GWh, mis on umbes 17 protsenti Neste Porvoos asuva rafineerimistehase elektritarbimisest. Ilmatari tuuleenergiatarned algavad eeldatavasti 2025. aasta alguses. See tuuleenergia leping aitab Nestel vähendada igal aastal Soomes Porvoo rafineerimistehases elektriostude kaudseid kasvuhoonegaaside heitkoguseid umbes 50 000 tonni CO2 ekvivalendi võrra. Kõigi tuuleenergia lepingute koosmõjul vähendab Neste oma Soome tootmiskohtades ostetud elektrienergia kaudseid kasvuhoonegaaside heitkoguseid umbes 120 000 tonni CO2 ekvivalendi võrra (arvutatud Soome energiaameti 2019. a andmete põhjal). See vastab enam kui 19 000 keskmise ELi kodaniku aastase süsinikujäljele.

Neste on maailma juhtiv taastuvtoorainest diisli- ja lennukikütuse tootja. Firma eesmärk on vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 20 miljonit tonni aastas, 2035. aastaks saavutada süsinikuneutraalne tootmine ning lisada oma tooteportfelli prügist toodetud plast. Neste tegevust on korduvalt tunnustatud Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksiga. Global 100 maailma kõige jätkusuutlikumate ettevõtete edetabelis on Neste püsinud järjest 15 aastat.

*) 2. kasvuhoonegaaside protokollis määratletud heitkogused.

Allikas: Neste

Foto: Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0