EestiEnergia

Ruhnu saab unikaalse taastuvenergialahenduse

Print Friendly, PDF & Email

Taastuvenergia ettevõte Enefit Green ehitab Ruhnu saarele taastuvenergial põhineva energialahenduse, mis koosneb päikesepaneelidest, elektrituulikust ja akudest. Energialahendus valmib tuleva aasta lõpuks.

„Uus taastuvenergialahendus, mille Ruhnu saarele rajame, on Eestis unikaalne ning võimaldab saarel elektrit toota märksa keskkonnasõbralikumalt, kui seda senini tehtud on,“ ütles Enefit Greeni juht Aavo Kärmas. „Kindlasti toodame üle poole saare elektrivajadusest taastuvatest energiaallikatest, kuid tagamaks saare elektrivarustust iga ilmaga ja igal ajahetkel, toetab süsteemi ka diiselgeneraator,“ rääkis Kärmas. Ta lisas, et sellised projektid aitavad kaasa Enefit Greeni ja Eesti Energia plaanile taastuvenergia toodangut kasvatada. Eesti Energia üks strateegiline eesmärk on toota 2021. aastal 40% elektrist alternatiivsetest ja taastuvatest allikatest.

Süsteemi võimsuseks on 160 kilovatti. Sellest piisab kogu saare elektrivajaduse katmiseks. Peale päikesepaneelidele on energialahenduse osaks elektrituulik, akud ja automaatikaseadmed. Et elektrituuliku saaks kasutusele võtta, renoveerib Enefit Green ühe 2007. aastal Ruhnule paigaldatud elektrituulikutest. Teine saarel olnud tuulik demonteeritakse. Uus, saart varustama hakkav energiajaam paikneb Ruhnu lennuvälja läheduses.

Taastuvenergialahenduse väljaehitamiseks investeerib Enefit Green ligikaudu 500 000 eurot. Päikeseelektril põhineva elektrijaama rajas Enefit Green hiljuti ka Järvamaal asuvale Estonia OÜ piimafarmile.

Siiani on Ruhnu saarel elektrit toodetud peamiselt diiselgeneraatori abil, mis aga ei ole hinna ja keskkonnahoiu poolest kõige sobivam lahendus. Ruhnu saare aastane elektritarbimine on ligikaudu 450 megavatt-tundi. Ruhnu rahvaarv on 170, kuid püsielanikke on saarel vähem. Saare pindala on ca 12 km².

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergiat tootev ettevõte. Enefit Green toodab energiat tuulest, veest, päikesest, biomassist ja segaolmejäätmetest. Ettevõtte tootmisüksusteks on Iru, Paide ja Valka elektrijaamad ning Aulepa, Narva, Paldiski ja Virtsu tuulepargid. Lisaks kuulub Enefit Greenile Keila-Joa hüdroelektrijaam. Ettevõttes töötab 91 inimest.

Valitsus on teada andnud soovist Enefit Greeni vähemusosalus börsile viia. Ettevõte tegeleb praegu võimaliku esmase aktsiate avaliku pakkumise (IPO) ning börsil noteerimise eelanalüüsi ja ettevalmistusega.

Allikas: Eesti Energia

Fotol on Korsi talu ait Ruhnul. Foto: Liisa Veerus / Wikimedia Commons