EnergiaUudised

TalTec osaleb nutika ja energiatõhusa linnavalgustuse projektis LUCIA

Print Friendly, PDF & Email

Tallinna Tehnikaülikool osaleb Interreg projektis “Lighting the Baltic sea region – cities accelerate the deployment of sustainable and smart urban solutions“ (LUCIA projekt). Projekti eesmärk on tõsta Euroopa linnade valgustuslahenduste planeerijate ja arendajate teadlikkust.

LUCIA projektis pakutakse omavalitsustele uudseid teadmisi nutika ja energiatõhusa linnavalgustuse kohta, käsitledes keskkonna, tehnoloogia, majanduse ja sotsiaalse rahuolu aspekte.

TalTec hindab projekti raames eri linnade välisvalgustuslahenduste planeerijate ja arendajate tehnoloogiaalast teadlikkust. Hindamise tulemuseks on innovaatilistele tänavavalgustuslahenduste planeerijatele ja arendajatele vajaliku tehnoloogiaalase oskusteabe väljatöötamine. See hõlmab avalikult kättesaadavaid juhiseid ja soovitusi välisvalgustuse lahenduste disainimiseks, hangete planeerimiseks ja läbiviimiseks, tehniliseks kontrolliks ning tulevasteks arendusteks. Väljatöötatud juhistele tuginedes koordineerib Tallinna Tehnikaülikool innovaatiliste ja energiatõhusate valgustuse pilootlahenduste rajamist kuues Euroopa linnas. Pilootlahendused viiakse ellu Albertslundis (Taani), Hamburgis (Saksamaa), Jurmalas (Läti), Porvoos (Soome), Peterburis (Venemaa) ning Tallinnas.

Projekti lõpp on planeeritud käesoleva aasta sügisesse, mil toimub ka rahvusvaheline konverents Eestis, Tallinnas, kus tutvustatakse nii linnade ametnikele, tehnoloogiliste lahenduste arendajatele kui ka kogukondadele väljatöötatud juhiseid ning pilootprojektide tulemusi.

Professor Argo Rosina sõnul on projekt lisaks ülikooli laiaulatuslikule rahvusvahelisele koostööle ka hea näide Eesti sisesest pikaaegsest ja tulemuslikust partnerlusest kahe tehnikaülikooli instituudi (elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi ning Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi) ning Tallinna Kommunaalameti vahel.

LUCIA projektis löövad peale TalTeci kaasa Peeter Suure Peterburi Polütehniline Ülikool, Gate 21, Posintra, Riga Planning Region ning linnadest Hamburg, Albertslund, Porvoo, Göteborg, Jurmala ja Tallinn. Projekt lõpeb 2021. aasta juunis. Selle kogumaksumus on 3,12 mln eurot. Projekti toetatakse Interreg Baltic Sea Region programmist Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu 2,17 mln euroga.

Allikas: TalTech ja Lucia

Foto: Aleksei Rešetnikov / Wikimedia Commons CC BY 3.0