UudisedVesi

Antslas avati reoveepuhasti

Print Friendly, PDF & Email

Antslas valmis AS Võru Vesi tellimusel uus tänapäevane reoveepuhasti (annuspuhasti), milles puhastatakse Antsla linna, Lusti küla ja Kobela aleviku reoveed. Tulevikus on plaanis reoveepuhastisse juhtida ka Vana-Antsla aleviku, Uue-Antsla küla ja Kraavi küla reoveed.

Olemasoleva amortiseerunud ja nõuetele mittevastava reoveepuhasti asemele projekteeris Keskkond ja Partnerid OÜ kehtivatele keskkonnanormidele vastava puhasti. Tööprojekti ekspertiisi tegi Infragate Eesti AS. Ehitustööde peatöövõtja oli konsortsium Schöttli Keskkonnatehnika AS ja OÜ A.K. Montage. Omanikujärelevalvet tegi OÜ Keskkonnaprojekt.

Projekti hakati ellu viima 2016. aastal, kui alustati tehnoloogilise projekti koostamist. 2018. aasta juunis otsustas KIK-i nõukogu keskkonnaprogrammi veemajandusprogrammist projekti toetada ning 2019. aastal pärast riigihankeid suurendas KIK toetussummat. Projekti kogumaksumuseks (ilma käibemaksuta) kujunes 1 761 378,24 eurot. KIK toetus sellest oli 1 328 161,79 eurot, ülejäänu osas finantseerisid projekti Antsla vald ja AS Võru Vesi.

Antsla uus puhasti on annuspuhasti

Antsla linna vana reoveepuhasti oli ehitatud 80-ndatel aastate keskel, reoveepuhastit uuendati osaliselt 2000. aastal.

Nüüd ehitati vana puhasti asemele annuspuhasti, kus protsessi eri etapid (täitmine, õhustamine, settimine, tühjendamine) toimuvad annusekaupa samas mahutis. See võimaldab paremini varieerida etappide kestust ja saada paremat puhastustulemust.

Reoveepuhastisse ehitati uus tehnohoone, uued mahutid, settemahutid, paigaldati mudatöötlusseadmed ning puhastati olemasolevad biotiigid, mis jäävad kasutusse avariimahutitena. Puhasti on ühendatud AS Võru Vesi kaugjuhtimissüsteemiga, mis võimaldab puhasti tööd jälgida ja juhtida ka eemalt.

Reoveepuhasti uuendamisega väheneb puhasti reostuskoormus, mis tagab puhtama looduskeskkonna. Projektiga tagatakse Antsla reoveepuhastis nõuetekohane lämmastiku- ja fosforiärastus. Alates 2019. aastast kehtima hakanud lämmastiku ja fosfori piirmäärasid oleks vana reoveepuhasti puhastusprotsessiga olnud keeruline tagada. Lämmastikuärastus, üks Läänemere tegevuskava prioriteete, on annustpuhastites läbivoolupuhastitega võrreldes märksa tõhusam – kuni 80 % suurem.

KIKi projektikoordinaator Indrek Põder tunnustas AS Võru Vesi tegemisi oma piirkonna elanike elukvaliteedi tõstmisel ja looduskeskkonna parandamisel. „Hea meel on teha koostööd ettevõttega, kes läheneb kõikidele projektidele mõtestatult, terviklikult ja ettenägelikult. Aastate jooksul oleme erinevatest rahastusallikatest toetanud ca 19 miljoni euroga Võrumaa veemajandusprojekte, mille tulemusena on puhta joogivee saanud arvestatav hulk inimesi,“ sõnas Põder.

Antsla reoveepuhastiga samaaegselt ehitati KIK-i kaasfinantseerimisel välja Kobela aleviku ja Antsla linna vaheline survekanalisatsioonitorustik, mis läks maksma 208 450 eurot. Selle torustiku ehitamist rahastas KIK ca 67% ulatuses.

Keskkonnameedia

Foto: Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0