InnovatsioonUudised

Puitmoodulitest kokkupandavad tuuleturbiinid

Print Friendly, PDF & Email

Rootsi inseneri- ja tööstusdisainifirma Modvion on välja töötanud lamineeritud puitmoodulitest kokkupandavad tuuleturbiinid. Modvioni patenteeritud moodultehnoloogia võimaldab märkimisväärselt vähendada suurte, üle 120 m kõrguste tuuleturbiinide tootmis-, transportimis- ja paigaldamiskulusid.

Elektrituulikute võimsus on aastatega oluliselt kasvanud. Suurema võimsuse saavutamiseks on aastate jooksul elektrituulikute labade mõõte suurendatud. Praegu on kõige pikemad tuulikulabad maailma suurimal ja võimsamal avameretuulikul GE Haliade-X 12 MW, mille prototüüp paigaldati möödunud aasta novembris testimiseks Rottermani sadamasse.

Tuulikulabasid on saadud suurendada tänu uute komposiitmaterjalide kasutuselevõtule. Suuremad tuulikulabad nõuvad ka kõrgemaid torne. Kõrgemate tuulikutornide ehitamiseks on suurendatud tornide läbimõõtu ja muudetud tornide seinu paksemaks. See muudab aga tuulikute ehitamise ja transportimise kallimaks.

Puitmoodulitest tuuleturbiinide eelised

Elektrituulikute tornid valmistatakse üldjuhul terasest – materjalist, mille tootmine on väga energiamahukas. Sel põhjusel on puitmoodulitest tuuleturbiinide tootmine võrreldes tavapäraste terasturbiinidega ka märksa loodussäästlikum. Firma enda väitel vähendab ühe 150 m kõrguse terasest tuulikutorni asemel puidust torni tootmine CO2 õhkuheidet 2000 t võrra.

Peale selle on suurte tuulikutornide transportimine vabrikust paigalduskohta üsna keeruline. Üle 100 m pikkuste tornide läbimõõt on suurem kui 4,3 m ja see ületab laia veose mõõdud enamikus Euroopa Liidu liikmesriikides ning USA-s.

Modvioni patendeeritud puitmoodulitest tuulikutornid pakuvad probleemile lahenduse. Puitmoodulid on kerged, kuid samas vastupidavad ning nede tootmine on odavam. Kuna mooduleid saab virnastada, siis on neid lihtsam tehasest paigalduskohta transportida. See vähendab omakorda suurte, eriti üle 120 m kõrguste elektrituulikute tornide veokulusid.

Esimeste puitkerega tuulikute müügilepingud on sõlmitud

Esimesed lamineeritud puitmoodulitest torniga tuulikud paigaldatakse Rootsi. Modvion on sõlminud kokkuleppe Varbergi omavalitsusele kuuluva IT ja energiaettevõttega Varberg Energi ühe 110 m kõrguse puitkerega tuuliku paigaldamiseks. Esialgsete plaanide järgi peaks Varberg Energi elektrituulik hakkama energiat tootma 2021. aastal.

Rabbalshede Kraft on huvitatud kümne Modvioni lamineeritud puitkerega elektrituuliku torni osmisest praegu kavandamisel olevasse Fägremo tuuleparki. Sinna on plaanis paigaldada 240 m kõrgused tuuleturbiinid. Fägremo tuulepark peaks valmima järgmise viie aasta jooksul.

Keskkonnameedia

Foto: Modvion