Majandus

Norra soovib avada maailma esimesed süvamerekaevandused

Print Friendly, PDF & Email

Norra valitsus tegi 20. juunil ettepaneku avada oma vetes süvamerekaevandused, seda vaatamata keskkonnaorganisatsioonide ja mõnede riikide vastuseisule. Merepõhjast soovitakse kaevandada metalle, mille järele on fossiilkütuste piiramise ja rohepöörde tõttu suur nõudlus.  

Süvamerekaevandused soovitakse avada Norras Gröönimaa meres, Norra meres ja Barentsi meres. Need kataksid umbes 281 000 ruutkilomeetri suuruse ala, mis on veidi väiksem kui Ühendkuningriigi ja Iirimaa pindala kokku. Alalt, kust soovitakse kaevandada, on leitud märkimisväärne kogus metalle ja mineraale, alates vasest kuni haruldaste muldmetallideni, sealhulgas hinnanguliselt 38 miljonit tonni vaske, mis on peaaegu kaks korda suurem, kui praegu kogu maailmas igal aastal kaevandatava vase kogus.

Kuigi Norra valitsus on öelnud, et süvamerekaevandamisel ollakse vastutustundlikud, ohustaksid need looduskaitsjate hinnangul elutähtsate ökosüsteemide bioloogilist mitmekesisust. Süvameres kaevandamise vastu on ka mõned riigid.  Näiteks Prantsusmaa keelas jaanuaris süvamerekaevandamise oma vetes, Saksamaa on aga kutsunud üles peatama süvamerekaevandamise arendamist. WWF kutsub Norra valitsust üles viivitamatult lõpetama süvamerekaevandamise arendamine ja toetama süvamerepõhja kaevandamise üldist moratooriumi, kuni on selgunud selle tegevuse keskkonnaalased, sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed ning on valminud usaldusväärne mõjuhinnang, mis vastab riigi õigusnõuetele.

Kuigi Norra valitsus väidab, et nende plaanid merepõhja süvakaevandamise kiirendamiseks on mõeldud keskkonnasäästliku ülemineku toetamiseks, on rahvusvahelised eksperdid, sh Euroopa Teadusnõukogu need väited eksitavaks tunnistanud. WWFi eelmise aasta novembris avaldatud aruandes “Future is Circular: Circular Economy and Critical Minerals for the Green Transition” on välja toodud, et nõudlust mineraalide järele on võimalik vähendada 58% võrra taastuvenergia tehnoloogia ja ringmajanduslike meetmete uuendamise abil. Aruandes kirjeldatakse üksikasjalikult, et valitsused saavad muu hulgas väärtuslikke mineraale sisaldava igapäevase elektroonika, näiteks mobiiltelefonide või arvutite kasutusaja pikendamise ja materjalide taaskasutamise kaudu juhtida teed suletud ringmajanduse suunas, mis töötab koos loodusega, mitte selle vastu.

Norra parlament arutab süvamerekaevandamise alustamise ettepanekut sügisel. Kui ettepanek selle aasta jooksul parlamendis heaks kiidetakse saab Norrast tõenäoliselt esimene riik maailmas, kes alustab süvamere kaevandamistegevust.

Keskkonnameedia

Foto: Pexels / Mikhail Nilov