Energia

Steady Energy Oy plaanib ehitada maailma esimese LDR-50 tuumareaktoril põhineva küttejaama

Print Friendly, PDF & Email

Soome Tehnilise Uurimise Keskusest  VTT (Technical Research Centre of Finland) välja kasvanud firma Steady Energy Oy plaanib ehitada Soome väikese LDR-50 tuumareaktoril töötava küttejaama, mis on kavandatud soojuse tõhusaks, ohutuks ja süsinikuneutraalseks tootmiseks oluliselt madalamal temperatuuril ja rõhul võrreldes traditsioonilise tuumareaktoriga.

Steady Energy Oy eesmärk on energiamahuka soojatootmise dekarboniseerimine.  Alustada soovitakse elamutest ja kaugküttest. Ettevõte sai 2 miljonit eurot stardikapitali VTT-lt, Yes VC-lt ja Lifeline Ventures’ilt. Stardikapitali kasutatakse teadus- ja arendustegevuseks. 2030. aastaks plaanib firma ehitada maailma esimese LDR-50 tuumareaktoril põhineva küttejaama. Selleks et demonstreerida küttejaama toimivust, ehitatakse 1:1 mõõtkavas elektriküttel töötav pilootjaam.

LDR-50 kaugküttereaktor on väike modulaarne tuumareaktor, mida VTT on arendanud alates 2020. aastast. LDR-50 on 50-megavatise reaktori tüübinimetus. See on kavandatud töötama umbes 150 °C ja alla 10 baari rõhu juures. Jaama töötingimused on tavareaktoritest vähem nõudlikud, see lihtsustab tehnilisi lahendusi, mis on vajalikud tuumareaktorite kõrgete ohutusstandardite täitmiseks.

“LDR-50 reaktori nõutav rõhk on võrreldav koduse espressomasina omaga. Reaktor töötab madalama rõhuga kui kaugküttevõrk. See tagab, et lekke tekkimist põhjustava rikke korral hoitakse leke soojusjaama sees, ohustamata inimesi või keskkonda,” ütles Steady Energy tegevjuht Tommi Nyman.

Ligikaudu 50% kogu Euroopa Liidus tarbitavast energiast kulub kodude kütmiseks. Euroopa aastane kaugküttetarbimine on umbes 500 TWh, millest umbes 300 TWh toodetakse fossiilkütustega. Euroopas on umbes 3500 kaugküttevõrku, mis teenindavad 60 miljonit inimest. Neist kaugküttesüsteemidest 75% kasutab praegu fossiilkütuseid. Hiinas on olukord veelgi halvem. Kaugkütte ulatuslik dekarboniseerimine võib märkimisväärselt vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Tuumaenergia on oluline vähese süsinikdioksiidiheitega elektrienergia allikas.

LDR-50 reaktorisse sisseehitatud passiivne soojuse eemaldamise lahendus mängib olulist rolli reaktori ohutuse tagamisel. Passiivsed süsteemid võimaldavad lihtsustatud tehnoloogia abil täita äärmiselt kõrgeid ohutusnõudeid. Süsteem ei sõltu elektrist ega liikuvatest mehaanilistest osadest, mis võivad rikki minna ja jahutuse toimimist takistada. Väikese võimsusega reaktorid on tavapärastest reaktoritest ka odavamad. Leiutisele on 2021. aastal antud patent.

Ühe LDR-50 reaktori võimsus on 50 megavatti, millest piisab ühe väikelinna kütmiseks. Ühes soojuselektrijaamas võib olla mitu reaktorit. Reaktorit saab kasutada ka vee magestamiseks või auru tootmiseks tööstuses.

Keskkonnameedia

Foto: Aditya Raj Singh