EnergiaUudised

Neste alustas taastuvtoorainest bensiini prototüübi testimist Rootsis

Print Friendly, PDF & Email

Kuni tänaseni puudub lahendus, mis võimaldaks tavalistesse bensiiniautodesse tankida fossiilse bensiini asemel alternatiivseid kütuseid, näiteks taastuvtoorainest bensiini. Ainsaks valikuks autojuhtidele oma süsinikuheidet alandada on investeerida uue auto ostu või vana sõiduki ümberehitamisse.

Neste võib olla esimene tootja, kes toob turule taastuvtoorainest bensiini, mis sobib täna teedel sõitvatele autodele. Uue kütuse prototüübi testimisega on jõutud viimasesse etappi, praegu on eesmärgiks viia lõpule müügieelsed kütusetestid ning koguda infot kasvuhoonegaaside heitkoguse vähenemise kohta eraldi bensiini- ja hübriidautode lõikes. Neste varasemad arendustööd kütuste süsinikuheite vähendamiseks on toonud turule taastuvtoorainest diislikütuse ja jätkusuutliku lennukikütuse (SAF), mõlemas valdkonnas on ettevõte tootjana saavutanud tänaseks globaalse liidri positsiooni.

EL uuendas hiljuti oma kliimaeesmärke ning uueks sihiks on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks vähemalt 55 protsenti. Rootsi ja Soome lisasid oma ambitsioonikate eesmärkide loetelusse mandaadid bensiinivarude heitkoguste vähendamiseks. Praegu saadaolevad valikud paraku ei võimalda fossiilse bensiini kasutamist märkimisväärselt vähendada.

Nüüd plaanitakse uusi samme: Neste taastuvatest allikatest bensiini kasvuhoonegaaside heitkogused on kuni 65 protsenti väiksemad võrreldes fossiilse bensiiniga (arvutusmeetod vastab ELi taastuvenergia direktiivile 2009/28 / EÜ). Neste eesmärk on neid näitajaid parandada, et saavutada uuele kütusele kuni 90 protsenti heitkoguste vähendamine. Kui see õnnestub, oleks hetkel testitava kütuse kasvuhoonegaaside heide kütusetarbimise olelusringi jooksul võrreldav elektrisõiduki heitega.

„Neste taastuvatest allikatest bensiini kasvuhoonegaaside heitkogused on 65 protsenti väiksemad kui fossiilsel bensiinil. See tähendab, et riigid võiksid oma ambitsioonikates plaanides olla isegi julgemad kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel. Näha on, et tööstus suudab juurutada uusi, mõjusaid lahendusi,” ütles Neste jätkusuutliku maanteetranspordi valdkonna asepresident Carl Nyberg.

Neste on välja töötanud kütuse, millel on fossiilse bensiiniga samad omadused, kuid mis on valmistatud taastuvatest toorainetest. Bensiin on kasutatav nii olemasolevates kui ka uutes bensiini- ja hübriidautodes. Testimisel olev taastuvtoorainest bensiin koosneb enam kui 75 protsendi ulatuses bio-põhisest materjalidest. Ülejäänud osa testitavast kütusest koosneb tavapärastest fossiilipõhistest bensiinikomponentidest, et see vastaks EN228 standardi spetsifikatsioonidele. Paralleelselt testimise ja turuletoomisega investeerib Neste pikaajalisemasse arengusse, et toota kuni 95-protsendilist biopõhist taastuvbensiini.

Uut taastuvtoorainest bensiini testitakse koostöös Powertrain Engineering Sweden AB-ga

Uue taastuvatest allikatest bensiini testid viiakse läbi koostöös Volvo Carsi tarnija Powertrain Engineering Sweden AB-ga. Powertrain Engineering Sweden varustab Volvo Carsi ja teisi tootjaid jõuülekande ja järgmise põlvkonna hübriidsüsteemiga. Ettevõte viib läbi ka Neste taastuvatest allikatest bensiini sobilikkuse hindamise.

„Jälgime taastuvate kütuste, sealhulgas Neste taastuvatest allikatest bensiini arenguid suure huviga ja usume, et sellel on suur potentsiaal. Meie toodete ja Neste taastuvatest allikatest bensiini kombinatsioon võimaldab sõidukiomanikel vähendada kasvuhoonegaaside heidet kuni 65 protsenti,” ütles Powertrain Engineering Rootsi tegevdirektor Michael Fleiss.

Testimine viiakse läbi nii laboritingimustes töötavate mootorite peal kui ka Neste enda poolt tehtavate maanteetestidega, milleks kasutatakse kahte sõidukit. Testide eesmärk on uurida kütuse omadusi ja kohandada kütust, et heitkoguseid enne esimest kaubanduslikku pilootprojekti veelgi vähendada. Saadud tulemusi plaanib Neste hinnata lähikuudel.

Allikas ja foto: Nest