MajandusUudised

Euroopa pangad annavad 10 miljardit ringmajanduse toetamiseks

Print Friendly, PDF & Email

Viis suurt ELi panka ja Euroopa Investeerimispank käivitasid 18. juulil 10 miljardi euro suuruse rahastamisprogrammi jätkusuutliku ringmajanduse toetamiseks.

Programmis osalevad Poola BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego), Prantsuse CDC (Groupe Caisse des Dépôts), Itaalia CDP (Cassa Depositi e Prestiti), Hispaania ICO (Instituto de Crédito Oficial) ja Saksa KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) pangad toetavad kuni 2013. aastani Euroopa Liidu ringmajanduse programme ja projekte. Programmi eesmärk on jäätmete vähendamine, ressursitõhususe suurendamine ja ringmajanduse innovatsiooni suurendamine.

Ringmajanduse ühisalgatuse rahastamisprogramm (Joint Initiative on Circular Economy, JICE) pakub laene, investeerimistoetusi ja tagatisi nii avaliku kui erasektori igas suuruses ettevõtetele, samuti teadus- ja innovatsiooniprojektidele.

Rahastatakse ringmajanduse kõiki etappe, alates jätkusuutlikust tootekujundusest, olelustsükli pikendamisest, renoveerimisest ja remondist kuni jäätmete, jääksoojuse ja reovee taaskasutamiseni. Programmi eesmärk on säilitada materjalide väärtus nii kaua kui võimalik. Programm toetab ka digitaliseerimist ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid, mis soodustavad ringmajanduse ärimudelite kasutuselevõttu.

Ringmajanduse ühisalgatuse rahastamisprogrammist toetust saanud projektid

Tänaseks on toetust saanud juba mitu projekti. Näiteks on toetatud Saksa firmat Superseven, kes töötab välja 100% tselluloosipõhiseid ja tavatingimustel kompostitavaid pakendeid. Firma võitis 2018. aastal KfW ettevõtjaauhinna Entrepreneurs’ Award 2018. KfW laen ja auhinnaraha võimaldavad ettevõttel tootearendust jätkata.

Euroopa Investeerimispangalt 30 mln euro suuruse laenu saanud Novamont Renewable Chemistry tegeleb biolagunevate ja kompostitavate bioplastide väljaarendamisega. Bioplastide tootmiseks kasutatakse põllumajanduses ülejäävaid kõrvalsaadusi.

Itaalia firma Ex Sadoch ehtiab Triestes asuva vana tühjalt seisnud paberitehase hooned ringi korteriteks ning korrastab ka kogu tehase ca 9000 m² suuruse maaala. Selle ettevõtmise jaoks saadi 60 mln euro suurune laen Itaalia CDP-pangalt.

Toetust on saanud ka Milaano Ex Manifattura Tabacchi projekt – 90 000 m² laiuv endine tööstusala ehitatakse ringi elamualaks. Ka seda projekti toetab Itaalia CDP pank 40 mln euroga.

Prantsuse firmat PHENIX on saanud 15 mln eurot toetust toidu raiskamist vähendavate digitaalteenuste väljatöötamiseks ja Prantsuse rohetehnoloogia ettevõtte Terradona jäätmete sortimiseks ja kogumiseks mõeldud nutika ja ökoloogiliselt vastutustundliku lahenduse Cliiink® arendamiseks.

Hispaania start-up Ecoalf kogub mereprügi ning valmistab sellest riideid ja aksessuaare. Toormaterjali saamiseks teeb ettevõte koostööd 3000 kaluriga 40 sadamas. Igal aastal töötab Ecoalf ringi 250 tonni mereprügi. Ecoalf on saanud toodete väljaarendamiseks ICO-pangast 50 000 eurot väikeettevõtetele mõeldud laenu.

Saksa pagaritöökoda Traditional Bakery Müller Egerer sai KfW-pangast soodustingimustel 900 000 euro suuruse laenu küpsetamisel tekkiva jääksoojuse taaskasutamiseks. Investeering võimaldab ettevõttel tõsta tootmismahtu 20% ja hoida samal ajal kokku 650,000 kWh primaarenergiat aastas.

Rohkem näiteid rahastatud projektide kohta leiab Euroopa Investeerimispanga kodulehelt.

Keskkonnameedia

https://www.eib.org/en/projects/initiatives/circular-economy/index.htm