Uudised

Lühidalt uudiseid mujalt maailmast, 28.07.21

Print Friendly, PDF & Email
Kas globaalne plastireostus on muutumas pöördumatuks?

Rootsi, Norra ja Saksamaa teadlased hoiatavad värskes uuringus, et plasti jõuab ohtlikult palju loodusesse ja me oleme jõudmas punkti, kus plastireostuse negatiivset keskkonnamõju ei ole enam võimalik peatada. 2016. aasta hinnangute kohasel jõuab igal aastal maailma jõgedesse ja ookeanidesse ligi 9–23 mln tonni plasti ja teist samapalju maismaale. Prognooside kohaselt need arvud kahekordistuvad 2025. aastaks tavapärase business-as-usual stsenaariumi korral. Artikli autorite arvates on plastireostus globaalne oht, mille peatamine on võimalik ainult ratsionaalselt tegutsedes. Artikkel “The global threat from plastic pollution ilmus 2. juulil ajakirjas Science.

Ensüümidel põhinevad plasti taaskasutamise meetodid on energiaefektiivseimad ja keskkonnahoidlikumad

BOTTLE (Bio-Optimized Technologies to keep Thermoplastics out of Landfills and the Environment) konsortiumi teadlased leidsid, et ensüümide kasutamine PET (polüetüleentereftalaat)plastide ümbertöötamiseks on kõige keskkonnasäästlikum meetod. PET plastist toodetakse kõige rohkem ühekordselt kasutavaid pudeleid, tekstiile ja toidupakendeid. Meetodi edasiarendamine ja ulatuslik rakendamine võib pakkuda uusi võimalusi tekstiilide jt PET-ist valmistatud materjalide, mida tänapäeval traditsiooniliselt ei taaskasutata, ringlussevõtuks. PET kuulub maailmas kõige rohkem toodetud sünteetiliste polümeeride hulka. Aastas toodetakse PET-plaste ca 82 miljonit tonni. Ligikaudu 54% PET-ist kasutatakse rõivatekstiilide ja vaipkiu valmistamiseks. Artikkel  “Techno-economic, life-cycle, and socioeconomic impact analysis of enzymatic recycling of poly(ethylene terephthalate)” ilmus 15. Juulil ajakirjas Joule.

Seeneniidistikust valmistatud kunstnahk

Nii naha kui kunstnaha tootmine saastavad loodust ressursse raiskavate tootmisprotsesside ja tootmises kasutavate kemikaalide tõttu. Soome Tehnilise Uurimise Keskus VTT (Technical Research Centre of Finland) on välja töötanud tehnoloogia, mis võimaldab toota kunstnahka seeneniidistikust. Uudset tehnoloogiat saab kasutada kunstnaha masstootmiseks tööstuses. Seeneniidistikust valmistatud kunstnahk näeb välja ja on tugev nagu päris nahk. Seda saab kasutada näiteks jalanõude, riiete ja aksessuaaride tootmiseks.

Seeneniidistikust valmistatud kunstnahk. Foto: VTT
Aalto Ülikooli tudengid on välja töötanud uudse puu- ja juurviljadele sobiva pakendi

Aalto Ülikooli tudengid on leiutanud uudse lahenduse, mis võib aidata muuta puu- ja juurviljade pakendamist keskkonnasõbralikumaks. Tudengid töötasid välja vesilahuse DipWrap, mis koosneb vetikast agar, tselluloosi nanokristallidest ja karnaubavahast. DipWrapi sisse juurvilja kastes tekib juurvilja ümber kaitsev kiht, mis aitab sellel püsida värskena. Erinevalt praegu kasutusel olevast plastpakendist, on uus lahendus biolagunev ja loodussõbralik. Kuigi esialgu on katsetatud vedeliku kasutamist ainult kurkide pakendamiseks, on tudengite arvates sellel potentsiaali ka teiste puu- ja juurviljade pakendamisel. Uudset lahendust esitlesid Aalto ülikooli üliõpilased juunis toimunud rahvusvahelisel konkursil BioDesign Challenge, kus nad pälvisid ka tunnustuse.

Biolagunev kile DipWrapi lahusesse kastetud kurkide ümber. Foto: Aalto Ülikool
India plaanib lähitulevikus suurendada tuuleenergia tootmist poole võrra

Maailma Tuuleenergia Assotsiatsiooni (Global Wind Energy Council, GWEC) ja konsultatsioonifirma  MEC Intelligence (MEC+) juunis avaldatud ülevaate India Wind Energy Market Outlook 2025 kohaselt on Indial plaanis suurendada elektri tootmist tuuleenergiast 2021–2025. aastal ligi 50%. India on praegu maailmas neljas suurim tuuleenergia tootja. Praegu on Indias paigaldatud elektrituulikute koguvõimsus 39.2 GW. Lähima viie aasta jooksul loodetakse seda tõsta 20.2 GW võrra.

Ülevaates analüüsitakse kolme stsenaariumit. Konservatiivse stsenaariumi korral eeldatakse, et pooleliolevad projektid jäävad toppama ning uusi algatatakse vähe. Sel juhul jääb uute elektrituulikute koguvõimsus tõenäoliselt alla 15 GW. Kui COVID-19 kriis jätkub, on konservatiivse stsenaariumi realiseerumine üsna tõenäoline. Ambitsioonika stsenaariumi realiseerumise korral prognoositakse  uute paigaldatud elektrituulikute koguvõimsuseks 24,4 GW.

Keskkonnameedia

Esifoto: Stijn Dijkstra / Pexels