InnovatsioonUudised

Green Path äpi abil saab Helsingis rattaga sõites nautida puhast õhku

Print Friendly, PDF & Email

Green Path teekonnaplaneerija võimaldab jalgratturitel ja jalakäijatel Soome pealinna piirkonnas  vältida kõige mürarikkamaid ja reostunumaid marsruute ning koostada endale optimaalne teekond jõudmaks sihtkohta nii kiiresti kui võimalik. Mobiilirakendus Green Path kasutab teekonna planeerimiseks online õhukvaliteediandmeid. 

Green Path äpi töötasid välja Helsingi ülikooli teadurid. Projekti koordineeris Helsingi linn ja seda rahastati Euroopa Regionaalse Arengu Fondist. Äppi saab kasutada nendes omavalitsustes, kus on olemas piisavalt vajalikku teavet – praegu Helsingis, Espoos, Vantaas ja Kauniaises. 

Äppi eristab konkureerivatest navigaatoritest võimalus planeerida oma teekond mitte ainult saabumise aja järgi, vaid ka marsruudi meeldivuse ning tervislikkuse alusel. Ehs siis äpi abil on sihtkohta jõudmiseks võimalik valida vähem mürarikas ja parema õhukvaliteediga teekond.

Helsinki ülikooli teadlase Age Poomi sõnul aitab Green Path navigaator hoida linnaelanike tervist ja parandada nende heaolu, sest juhib jalakäijad ja jalgratturid paremasse keskkonda. Rakenduse loojad loodavad, et äpp aitab muuta Helsingi liikluse kliimamõjude kontekstis vastutustundlikumaks ja säästlikumaks. 

Rakendus hindab keskkonna seisundit ja pakub valiku teekondi kiireimast ja lühimast kuni pikema ja tervislikumani. Keskkonnaseisundi hindamiseks kasutab rakendus omavalitsuste ja Soome keskkonnainstituudi SYKE avalikku keskkonnateavet, liiklusmüra mudeleid ning Soome Meteoroloogiainstituudi (FMI) õhukvaliteedi teavet. 

Tarkvaraarendaja Joose Helle sõnul on äpi Green Paths kood avalik. See võimaldab teistel arendajatel võtta oma reisimise rakendustes arvesse keskkonna maksumuse faktorit.

Äppi saab kasutada nii soome- kui ingliskeelsena.

Euroopa Keskkonnaagentuuri (European Environment Agency) septembris avalikustatud õhu- ja mürasaaste ning kliimasaaste tervisemõju käsitlevas raportis  „Healthy environment, healthy lives“ hinnatakse õhusaastet jätkuvalt tervisele suurima mõjuga keskkonnariskiks. Õhusaaste põhjustab Euroopa Liidus enam kui 400 000 enneaegset surma aastas. Teisel kohal on mürasaaste 12 000 enneaegse surmaga ja kolmandal kliimamuutuste tagajärjed. Viimasest on kõige olulisem roll kuumalainetel. Kuumalained või kokkupuuted mürgiste kemikaalidega on eurooplaste halbade tervisenäitajate peamisteks põhjusteks. Liiklusmüra võib tekitada häiritust, uneprobleeme ning suurendada südameveresoonkonna haiguste riski. Raportist selgub ka, et keskkonna vilets kvaliteet põhjustab Euroopas ligi 13% enneaegsetest surmadest.

Keskkonnameedia

Foto: Keskkonnameedia