ÕigusUudised

Elektritõukerattad saavad seaduses oma koha

Print Friendly, PDF & Email

Kuna elektritõukerattad on muutunud populaarseks liiklusvahendiks, on tekkinud vajadus kehtestada selged reeglid, mis tagavad kergliikuritega ohutu liiklemise. Sel põhjusel saatis Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kooskõlastusele liiklusseaduse muutmise eelnõu, mis loob reeglid kergete elektrisõidukite, sealhulgas elektritõukerataste, ohutuks kasutamiseks.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul sai eelmisel suvel hoo sisse elektritõukeratastega liiklemine. Et tagada kõigi liiklejate ohutus, on vaja muuta liiklusseadust. Reeglite muutmise osas on jõutud on eelnõuni, mis soovitakse jõustada juulist .

Peamine liikumiskeskkond elektritõukeratastel jääb samaks ehk kui seni on elektritõukeratastega sõitjad suunatud liiklema jalakäijate keskkonda ja ka jalgrattateedele, siis nii saab see olema ka edaspidi.

Küll aga muutuvad reeglid konkreetsemaks, sest seadusesse lisandub uus sõidukiliik „kergliikur“ ja see hõlmab nii elektritõukeratast, tasakaaluliikurit kui ka näiteks elektrirula ja muid taolisi elektrilise ajamiga ja püsti sõitmiseks mõeldud kergeid elektrisõidukeid.

Uus sõiduliik muudab elektritõukerattaga liikleja seaduse silmis jalakäijast sõidukijuhiks. See tähendab, et elektritõukerattaga sõitjale laienevad ka kõik muud üldised sõidukijuhile kehtestatud nõuded, näiteks joobes juhtimise keeld.

Sõidukiliik „kergliikur“ hõlmab endas ühe inimese vedamiseks mõeldud elektri jõul liikuvat, istekohata sõidukit, mille mootori suurim võimsus ei ületa ühte kilovatti ja valmistajakiirus ei ületa 25 km/h.

Kergliikuril peab olema:
• töökorras pidur või pidurdamist võimaldav süsteem;
• signaalkell (välja arvatud juhtrauata kergliikuri puhul);
• ees valge ja taga punane ja külgedel kollane või valge helkur või tuli (välja arvatud juhtrauata kergliikuri puhul).

Kui kergliikurile ei ole selle ehituslikke iseärasusi arvestades võimalik paigaldada nõutud tulesid, peab kergliikuri juht pimedal ajal või halva nähtavuse korral jalgteel, kõnniteel, jalgrattatee ning jalgratta- ja jalgteel liikudes kasutama valgusallikat. Sõiduteel liikumine on ilma nõutud tuledeta keelatud.

10–15 aastased kergliikuri juhid peavad edaspidi omama jalgratta juhtimisõigust ja samuti kehtib alla 16-aastastele kiivri kandmise kohustust. Seni kehtinud nõue, et jalakäijatest tuleb ohutult ja nendega sarnasel kiirusel mööduda, kehtib ka edaspidi. Samuti tuleb sõidutee ületada jalakäija tavakiirusega.

Allikas: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

Foto: Brett Sayles / Pexels