Eestlaste loodud isejuhtiv buss sõidab Kreeka tänavatel

Print Friendly, PDF & Email

Eestis loodud ja terviklikku teenust pakkuv isejuhtiv buss, Iseauto, mis möödunud suvel teenindas reisijaid Tallinnas, Ülemiste Citys, alustas tööd Kreekas, Lamia linnas. Eestlaste veetava autonoomse ühistranspordi pilootprojekti raames hakkab Kreekas esimest korda ajaloos sõitma tänavalegaalne isejuhtiv sõiduk.

Auve Techi Eestis toodetud isejuhtiv buss on esimene 4. kategooria isejuhtiv sõiduk Kreekas, mis on tunnistatud tänavalegaalseks. Paljuski võtsid kreeklased loa väljastamisel õppust Eesti Maanteeameti praktikast, mistõttu on eestlased kõnealuse projekti puhul peale tehnoloogia aidanud panustada ka isejuhtivatel bussidel põhineva ühistranspordi teenuse seadusandluse väljatöötamisele.

Eesti suursaadik Kreekas Priit Pallum avaldas Lamias toimunud Iseauto liinile saatmisel heameelt Eesti ja Kreeka tulevikku suunatud koostöö üle. “Tere tulemast tulevikku! Eesti ettevõtted testivad täna siin Lamias tehnoloogiat ja teenust, mis kümne aasta pärast on normaalsus,” ütles Pallum.

Lamia linnas sõitvad bussid pannakse testperioodil proovile mitmel erineval viisil

Bussidel tuleb Lamias kohanduda tavaliiklusega, arvestada autojuhtide ja jalakäijatega, samuti hoida püsivat sidet juhtimiskeskuse ning nutikate bussipeatustega. Seejuures on jalakäijate ning kergliiklejate ohutus Iseauto lähistel suurim prioriteet. Turvalisemaks liiklemiseks sõidab testperioodil bussiga kaasas sõidukit tundev ekspert ning sõiduki kiirus on piiratud 25 km/h peale. 

Lamia linnapea Thymios Karaiskos ütles avatseremoonial, et selliste testimiste käigus saadud kogemused võimaldavad tutvuda uute tehnoloogiatega. Tähtis on, et teadus- ja arendustegevuse abil luuakse kättesaadavamaid ja eranditult kõikide kodanike igapäevaelu paremaks muutvaid teenuseid. “Meie riigi jaoks on oluline kiire kohanemine robootika ja digitaalsete tehnoloogiatega, et mitte maha jääda maailmas toimuvast uuest tehnoloogilisest revolutsioonist,” ütles Karaiskos.

FABULOS projekti juhtpartneri Modern Mobility esindaja Tanel Talve sõnul on pilootprojekti eesmärk valmistada peale innovaatilise Tallinna ka teised linnad ette tulevikutehnoloogiate kasutuselevõtuks. Ülemiste ja Lamia pilootprojektid on justkui ettevalmistus, et isejuhtivad sõidukid saaksid ühel päeval hakata täitma oma rolli meie igapäevases transpordisüsteemis. Väike, roheline ja vaikne viimase-miili ühistranspordilahendus sobib pikendama bussiliine väikestel tänavatel, elamurajoonides ja linnakeskustes, kuhu ei ole kulude või suuruse poolest mõistlik panna liikuma tavalisi liinibusse. Katsetuste eesmärk on ammutada kogemusi reaalsest elus, et arendada busse edasi ühistranspordi loomulikuks osaks. 

Nutikas ühistranspordisüsteem

Nutikas ühistranspordisüsteem sisaldab peale isejuhtivate busside ka nutikaid bussipeatuseid ning tarkvaraplatvormi. Viimane võimaldab kõik süsteemi osapooled panna suhtlema omavahel ja tulevikus ka tavapärase ühistranspordiga. Nii lubavad Modern Mobility loodava nutika ühistranspordi platvormiga seotud nutikad bussipeatused reisijatel peatuses olles seal asuvalt ekraanilt või oma telefonis olevas rakenduses teada anda sõidusoovist ja võimalikest erivajadustest (ratastool, lapsevanker vms). Sellega saavad bussid vältida väljaspool tipptundi tühjade sõitude tegemist, kuid olla reisijate jaoks mugavalt valmis. Uute tehnoloogiate kasutuselevõtmine võimaldab muuta ühistranspordi kasutajasõbralikumaks ja sujuvamaks. Samuti soodustab see isiklikust sõiduautost loobumis ja linnaruumi rohelisemaks muutumist.

Projekti teadusliku poole ja uudsete lahenduste arenduse ning testimise eest vastutab TalTech, kellega koostöös valmis ka mõned aastat tagasi esimene Iseauto prototüüp. Raivo Selli juhtimisel töötav TalTechi autonoomsete sõidukite uurimisgrupp on tänaseks maailmas kõvasti tuntust kogunud oma ainulaadnete tulemuste, kiire arendusprotsessi ja eduka koostööga eraettevõtlusega.

Kuigi paljuski on Kreeka projekti aluseks Ülemiste City kogemused, on opereerimise keskkond seekord erinev. Kasutamaks ära Lamia päikest ja sellest saadavat energiat, paigaldati busside katustele koostöös Solaride tiimiga päikesepaneelid. Paneelid toimivad bussidel täiendava energiaallikana ja annavad testtulemusi hariduslikule tudengiprojektile Solaridele. Solaride Tiim plaanib oma päikeseautoga võistelda tuleval aastal Austraalias päikeseautode meistrivõistlusel World Solar Challenge.

Projekti FABULOS rahastab Euroopa Liit ja koordineerib Forum Virium Helsinki. Tallinna ja Lamia piloote viib läbi Mobile Civitatem Consortium, kuhu kuuluvad Modern Mobility, TalTech, Auve Tech ja Fleet Complete ning koostööpartnerina Bercman Technologies.

Allikas: Modern Mobility 

Foto: Martin Paalits