*VesiArtiklite arhiiv

Eesti Vee-ettevõtete Liit pärgas parimaid

Print Friendly, PDF & Email

Eesti Vee-ettevõtete Liit otsustas 23. märtsil toimunud üldkoosolekul anda tänavuse elutöö auhinna Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessorile, tehnikadoktor Harald-Adam Velnerile, ja aasta veeteo auhinna ASile Tallinna Vesi kogu Ida-Euroopas ainulaadse biopuhasti rajamise eest.

Professor Velneri sulest on ilmunud enam kui 100 teadustööd Läänemere ja selle vesikonna veekogude kaitsest ja veemajanduse korraldamisest. Tema juhendamisel on kaitstud rida kandidaadi- ja doktoriväitekirju, rääkimata temalt koolituse saanud sadadest veemajandusinseneridest. Professor Velneril oli ka oluline osa Läänemere keskkonnakaitse konventsiooni ettevalmistamisel ja allkirjastamisel 1974. aastal. 1988. aastal valiti professor Velner taasasutatud Eesti Inseneride Liidu presidendiks, selles ametis oli ta kuni 1994. aastani.

ASi Tallinna Vesi eelmisel suvel valminud biofilter vähendab märkimisväärselt Tallinna lahte suubuva lämmastiku kogust ning parandab heitvee kvaliteeti. 9 miljonit eurot maksma läinud biopuhasti puhul võib esile tuua neli olulist keskkonnasäästu aspekti: uue protsessi rakendamine võimaldas vähendada kemikaalivajadust 5% võrra; biofilter on ehituslikult väga kompaktne, kergesti laiendatav moodulsüsteem; biofiltri kaks põhiprotsessi kasutavad vaheldumisi samu seadmeid ja torustikke; protsessi pesuveena kasutatakse väljundi heitvett ning hoone sisetemperatuuri hoidmiseks plusstemperatuuril kasutatakse ära reoveest vabanev soojus.

Keskkonnatehnika

Nupp ilmus ajakirjas Keskkonnatehnika 3/2012 lk5

Foto: EVEL