EnergiaUudised

Eesti Energia liitus puhta vesiniku alliansiga

Print Friendly, PDF & Email

Eesti Energia liitus Euroopa puhta vesiniku alliansiga, et kiirendada innovaatiliste, puhaste ja tulevikku suunatud energialahenduste jõudmist Eestisse ning ettevõtte teistele koduturgudele.

Puhta vesiniku alliansi eesmärk on juba aastaks 2030 võtta Euroopas kasutusele vesinikutehnoloogiad ja ühendada taastuvenergia ning emissioonivaba vesinikutootmine tööstuse, transpordi ja teiste sektoritega. 2050. aasta vaates on sihiks toetada kliimaneutraalsuse saavutamist Euroopas ning tõusta valdkonna globaalseks liidriks.

Eesti Energia juhatuse liikme Margus Valsi sõnul võib vesinik olla üks võtmekomponent pikaajaliste kliimaeesmärkide saavutamisel. Piirkonna suurima taastuvenergia tootjana on ettevõttel potentsiaal kerkida juhtivaks rohevesiniku tootjaks Baltimaades, kasutades ära oma olemasolevad tuulepargid. Pikaajaliste kliimaeesmärkide saavutamisel näeb Euroopa Komisjoni vesinikustrateegia vesinikku ühe võtmekomponendina, mis peaks aastaks 2050 katma 60% hooajalise energiasalvestuse vajadustest. „Arendades tööstuslikul tasandil välja võimekuse taastuvenergiast vesinikku toota, suudame lahendada mitu põletavat probleemi: tekib võimalus ilmast sõltuvat taastuvenergia toodangut salvestada, saame toetada fossiilkütustel toimiva ja saastava transpordisektori heitmete olulist vähendamist ja luua Eestisse uudse tulevikutehnoloogiatel põhineva kompetentsi. Nende saavutamiseks on tarvis toetust ja partnereid, mida allianssi kuulumine soodustab,“ ütles Vals.

Eesti Energia plaanib käivitada rohevesiniku tootmise pilootprojektid

Eesti Energia soovib lähiaastail käivitada rohevesiniku tootmise pilootprojektid oma tuuleparkide läheduses ja koostöös teiste ettevõtetega viia toodang lõpptarbijateni, milleks võib olla nt raudtee-, linna- või maanteetransport.

„Praegu toodetakse vesinikku peamiselt maagaasist ehk fossiilsest kütusest. Rohevesiniku muudab roheliseks selle tootmine täielikult taastuvenergiast. Kuulumine rohelise vesiniku allianssi võimaldab meil käia valdkonna arengute eesliinil ja mõjutada otseselt Eesti, oma koduturgude ja terve Euroopa rohepööret,“ lisas Vals. „Usun, et Eestil on potentsiaal tõusta vesinikutehnoloogia arendamisel maailmas sama oluliseks tegijaks nagu oleme aastakümneid olnud infotehnoloogia või põlevkivi sektoris.“

Taastuvenergiast toodetud vesiniku tootmise ega kasutamise käigus ei paisata õhku süsinikuheitmeid. Seetõttu nähakse selles lahendust nende tööstusprotsesside ja majandussektorite keskkonnakoormuse vähendamisel, kus heitmete vähendamine on kriitiliselt oluline, ent muul moel, näiteks läbi elektrifitseerimise raskesti saavutatav.

Euroopa Rohelise Vesiniku Allianss käivitati 2020. aasta märtsis osana uuest Euroopa tööstuse strateegiast. See on osa Euroopa plaanist kiirendada tööstussektori süsinikuheitmete vähendamist, säilitades seejuures valdkonna konkurentsivõime. Vesinikku nähakse ühe võtmekomponendina Euroopa roheleppe eesmärkide saavutamisel, kuivõrd see omab mitmeid väljundeid nii energeetikas kui selle väliselt, alates energiasalvestusest, lõpetades rasketranspordi kütuse ja energiamahukate tööstusvaldkondade toorainega.

Allikas: Eesti Energia

Foto: Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0