JäätmedUudised

Tarbijal peab olema õigus lasta tooteid parandada

Print Friendly, PDF & Email

Euroopa parlament võttis vastu Kestliku ühtse turu resolutsiooni eesmärgiga suurendada keskkonnasäästu, toetades korduskasutust, toodete eluea pikendamist ja toodete parandamist. Parlament soovib, et õigus lasta tooteid parandada lisataks tarbija põhiõiguste hulka.

2014. aastal avaldatud Eurobaromeetri küsitlusele „Attitudes of Europeans towards Waste Management and Resource Efficiency  vastanud Euroopa Liidu elanikest 77% eelistasid uute toodete ostmise asemel lasta vanu tooteid parandada, 79% küsitletuist leidis, et tootjatel peaks olema juriidiline kohustus digiseadmeid parandada või nende osi asendada. Nüüd soovibki Euroopa parlament muuta parandamise tarbija jaoks atraktiivseks ja taskukohaseks. Selleks tuleb pikendada toodete garantiiaega, kehtestada varuosadele ja parandatud toodetele garantii ning pakkuda rohkem teavet remondi- ja hooldusteenuste kohta.

Veel nõuab parlament, et Euroopa Komisjon edendaks säästvat tootmist, toetaks taaskasutust ning keelustaks kaubandustavad, mis lühendavad toote kasutusiga. Samuti kordab parlament 2020. aasta jaanuaris esitatud nõudmist võtta kasutusele ühtne laadija, mis aitaks tunduvalt vähendada elektroonikajäätmeid ning nõuab toodete märgistamist vastavalt toote vastupidavusele, parandatavusele ning tootmise keskkonnasõbralikkusele. Selleks tuleks luua nn kasutusarvesti ning anda tarbijale täpset teavet toote eeldatava eluea kohta.

Soodustada tuleb toodete parandamist, edasimüümist ja korduskasutust

Et julgustada nii tootjaid kui tarbijaid tegema säästlikke valikuid, tuleb toetada kestlikke riigihankeid ning vastutustundlikku turundust ja reklaami. Kui näiteks reklaamis viidatakse, et tegu on keskkonnahoidliku tootega, peaks see olema üheselt tõestatud (samuti nagu ökomärgise puhul). Peale selle kutsub parlament üles tugevdama ELi ökomärgist, et tootjad seda rohkem kasutaksid ning tarbijad oleksid märgisest teadlikumad.

Euroopa parlament soovib ka uute jäätmekäitluseeskirjade vastuvõtmist ning toodete parandamist, edasimüümist ja korduskasutust pärssivate õiguslike takistuste kõrvaldamist. Sellest saaks kasu ka teisene tooraine turg, mis vajab õiguskindlust teatud kasutatud toodete demonteerimiseks ja ümbertöötamiseks.

Raportöör David Cormand (Rohelised/EVF, Prantsusmaa) sõnul peavad roheleppe eesmärgid muutuma ELi ühtse turu aluseks, toetama kestlikke tooteid ja teenuseid ning kestlikku tootmist. Luua tuleb selged ja lihtsad reeglid jätkusuutliku tarbimise edendamiseks ja mitte vaielda tehniliste detailide üle, mis ei aita muuta tarbijate harjumusi.

Keskkonnameedia

Foto: Pexels