InnovatsioonUudised

Uue innovatsioonikonkursiga rahastatakse viit targa linna lahendust

Print Friendly, PDF & Email

Targa linna lahendusi otsiva Tallinnovation konkursile kvalifitseerunud 12 taotluse hulgast valis Tallinna linn koos teadus- ja ärilinnakuga Tehnopol välja viis võitjat, kes muudavad linna teenuseid ja keskkonda mugavamaks ning nüüdisaegsemaks nii elanikele kui külastajatele.

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnul on Targa linna lahenduste konkursi Tallinnovation eesmärk toetada Tallinna linna ja tehnoloogiaettevõtete omavahelist koostööd. Seeläbi saame muuta Tallinna  linnakeskkonna kaasaegsemaks, säästlikumaks ja avatumaks. „Ootame põnevusega kuidas valitud lahendused tööle hakkavad ja seejärel koostöös Tallinna linnaga ka globaalselt edukaks saavad. Tallinnovation tegevused peavadki toetama just selliste algatuste elluviimist,“ ütles Riisalu.

Maksimaalne toetussumma lahenduse kohta oli konkursil kuni 15 000 eurot ja innovatsioonifondi suurus sel aastal oli kokku 50 000 eurot.

Võitjateks osutusid järgmiste ettevõtte pakutud lahendused
Targa linna lahendus. Bikiip raatagaraaž
Bikiip rattagaraaž
Bikeep

Bikiip pakkus Targa linna konkursile välja lahenduse, mis meelitaks inimesi tööl ja koolis käimiseks rohkem jalgrattaid kasutama ning rataste ja ühistransordi kasutamist kombineerima. Selleks on ettevõte välja mõelnud ühiskasutatavad ilmastikukindlad ja turvaliselt privaatsed jalgrattagaraažid, mis paigutatakse ühistranspordipeatustesse. Sellised garaažid kaitsevad rattaid rohkem nii ilmastiku kui varguste eest.

R8 Technologies

R8 Technologies on välja mõelnud 24/7 töötava ärihoonete tehnosüsteemide juhtimise digioperaatori, mis jälgib võtmeindikaatorieid nagu energiatõhusus, mugav sisekliima ja tehniline konditsioon. Automaatselt ja tõhusalt juhitud HVAC süsteem hoiab kokku kulusid ning muudab süsteemi energiatõhusamaks. Praegu tarbib ärikinnisvara viiendiku kogu energiatarbimisest, sellest ca 8% moodustavad tehnosüsteemid (ventilatsioon, jahutus ja küte). Sageli moodustab sellest suure hulga ülekulu, kuna mugava sisekliima tagamisel ei kasutata reaalaja andmeid ja manuaalselt toimetades võivad tekkida inimlikud eksitused.

Teede Tehnokeskus
Targa linna lahendus. Teede Tehnokeskuse miniilmajaam
Teede Tehnokeskuse miniilmajaam

Teede Tehnokeskus pakkus konkursile välja lahenduse, mis võimaldab paremat teehooldust. Selleks on ettevõte välja töötanud miniilmajaama. Praegu lähtutakse teehoolduse planeerimisel üldisest ilmaprognoosist, puudub asukohapõhine teeilmaprognoos, ilma seirevõrk on hõre ja seadmed on kallid. Väikeseid ilmajaamu on kiire ja soodne paigaldada ning tulemused laekuvad ühe tunni jooksul. Teeilma prognoosimine ja andmete väljastamine aitab teehoolduse planeerimist ja juhtimist optimeerida.

Fusebox

Fusebox on välja töötanud virtuaalse elektrijaama, mis tõhusamaks energiatarbimiseks analüüsib linnahoonete elektritarbimisandmeid. Tuulikud ja päikesepaneelid ei tooda elektrit regulaarselt. Muutuvate ilmastikuolude tõttu on elektri tootlikkus kas liiga kõrge või liiga madal. Samas on nõudlus enamasti selge struktuuriga. Kui ühendada virtuaalsesse elektrijaama hulganisti eri hooneid, saab vastavalt vajadusele elektrit rohkem või vähem kulutada või säästa.

Targa linna lahendus. Fusebox virtuaalne elektrijaam
Fusebox virtuaalne elektrijaam

Fusebox virtuaalne elektrijaam pakub teenust Balti elektrisüsteemile ja teenib võrgustikuga liitunud elektritootjatele või elektrit tootvatele hoonetele tulu (leides tarbijad hetkedele, kui toimub ületootmine). Firma eesmärk on 10–40% energiasäästu saavutamine, mille annab hoonete sisekliima juhtimine.

Aiotex esitas konkursile asjade interneti (IoT) põhise hoone ja avaliku teenindusobjekti hoolduse lahenduse, mis lihtsustab infovahetust objektiga kokku puutuvate osapoolte vahel (omanikud, kasutajad, haldajad, tööde teostajad). Avalikus ruumis on palju objekte, mille korrashoiu tagamiseks kulub eri osaliste vahel infot liigutades palju aega. Kõik toimub manuaalselt. Probleemile pakub võimaliku lahenduse info jagamise protsessi automatiseerimine, kasutades selleks objektidele pandud QR-koodi võrgustikku. QR-koodidega võrgustiku abil on loodud üks tööriist, mis ühendab kõik osalised ühte (kasutajad, omanikud, haldajad ja tööde teostajad). Selle võrgustiku abil on võimalik saada infot objekti omaniku, haldaja jm vajaliku kohta. Objekti rikkest teavitamine võrgustikus on lihtne ja seda saab teha tarbija, kes on tavaliselt kõige rohkem huvitatud selle kordategemisest (nt lastemänguväljakul katkine kiik). Võrgustiku kasutamiseks pole vaja midagi muud kui tavapärast nutitelefoni.

Keskkonnameedia

Foto: Snapwire / Pexels (CC0)

Vt ka Eesti Energia ideekonkursi võitis tark peakaitse