Eesti

Tootsi Turvas saab toetust tootmisjääkide vältimiseks

Print Friendly, PDF & Email

Tootsi Turvas saab Keskkonnauuringute Keskuselt (KIK) 101 730 eurot toetust ettevõtte ressursitõhususe parandamiseks. Toetust makstakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Tootsi Turvas kasutab toetust mobiilse haamerpurusti soetamiseks ja kännuhakke ladustamisplatsi rajamiseks Pärnusse. Investeeringu kogumaksumus on 406 921 eurot.

Investeeringu eesmärk on vähendada turba tootmisel ressursikadusid ja vältida jäätmete teket. Haamerpurusti võimaldab ära kasutada kogu rabakändude biomassi ja toota sellest kümne aasta jooksul ligi 200 000 m³ hakkpuitu, mis suunatakse soojusenergia tootmisse.

AS Tootsi Turvas  juhatuse esimehe Matti Puuroneni sõnul on senini rabadest kogutud kändudest kasutatud umbes 15%. Tänu haamerpurusti kasutusele võtmisele saab edaspidi praktiliselt kõik kännud kasutada ära kvaliteetse biokütuse valmistamiseks. Peale selle säästetakse kümne aasta perspektiivis ligi 80 000 liitrit diiselkütust, mis muidu kulunuks kändude liigutamisele. Samuti pole kändudele enam vaja otsida alternatiivset kasutusvaldkonda.

Tootsi Turvas ASi investeerimisprojektile eelnes ettevõtte terviklik ressursikasutuse analüüs, mille tegi OÜ Pilvero.

Tööstusettevõtete ressursitõhususe parandamiseks antakse toetust Euroopa Regionaalarengufondi (ERF) meetmest „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“. Kuni aastani 2020 jagatakse ettevõtete ressursitõhususe parandamiseks ligi 108 miljonit eurot. Selle aasta taotlusvooru eelarve on 25 miljonit eurot ning sealt saavad investeeringuteks toetust taotleda need äriühingud, kelle põhitegevusvaldkond on toiduainetööstus, puidutööstus, paberi- ja tselluloositööstus, mineraalsete materjalide töötlemine või mäetööstus. Toetatakse ettevõtte ressursikasutuse analüüsi (ressursiauditi) läbiviimist, mis on eelduseks edasise investeeringu taotlemisel ning investeeringud ressursitõhusatesse lahendustesse, sh parimasse võimalikku tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse.

Meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“ töötas välja Keskkonnaministeerium koos Keskkonnainvesteeringute Keskusega. Taotlusvoor on praegu avatud, taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni meetme eelarve täitumiseni. Lisateavet töötleva tööstuse ettevõtetele mõeldud ressursiauditite ja investeeringute taotlusvooru kohta leiab KIKi kodulehelt. Investeeringu eelduseks on ressursiauditi läbiviimine ettevõttes. Ka selleks tegevuseks on võimalik taotleda KIKist toetust. Ressursiauditeid läbiviivate ettevõtete kontaktid leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Keskkonnaministeerium on värskelt välja kuulutanud ka uue energia- ja ressursijuhtimise eksperdi koolitusprogrammi, kus on võimalik osaleda veerandsajal energia- ja ressursijuhtimise eksperdil.

Allikas: Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Foto: Siim Umbleja, KIK