MaterjalidUudised

Tartu Ülikool ja Graanul Invest sõlmisid koostööleppe

Print Friendly, PDF & Email

Tartu Ülikool ja Graanul Invest sõlmisid ettevõtte soovidele ja profiilile vastavate tippspetsialistide koolitamise ning rakendusuuringute ja tootearenduse alase koostööleppe.

Leppe kohaselt hakkab Tartu Ülikooli doktorant oma doktoritöös uurima puidust saadud ligniini omadusi ja tegema koostööd Graanul Investi tütarfirmaga Graanul Biotech lõpptoote väljatöötamiseks.

Tartu Ülikooli teadusprorektori Kristjan Vassili sõnul annab nüüdisaegne puidukeemia ja biotöötlus võimaluse väärindada kohalikku bioressurssi suure lisandväärtusega lõpptoodeteks. Eestis on seda võimalust veel vähe ära kasutatud. Samas puidu tehnilisel töötlemisel on Eestis juba teatud võimekus saavutatud – näiteks oleme üks Euroopa suurimaid puitmajade eksportijaid.

Doktorantuuriprojekt viiakse ellu Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi ja keemia instituudi ning Eesti Sünteetilise Bioloogia Keskuse baasil loodud Puidu ja Biotöötluse Tuumiklaboris. Tuumiklabor on keskendunud eelkõige puidu ja biomassi keemilise ja biotehnoloogilise väärindamise tehnoloogiale ning tööstusprotsesside optimeerimisele.

Graanul Biotech OÜ ehitab Eestisse ainulaadset puidu fraktsioneerimise ehk algosadeks lõhustamise katsetehast, mille üks põhitoode on hüdrolüüsi ligniin. Sellisel ligniinil on palju kasutusalasid, seda saab kasutada näiteks vaikude, liimide, õlide, plastide ja ehitusmaterjalide koostises.

Doktorant Kait Kaarel Puss plaanib arendustöö käigus optimeerida ligniini töötlemise etappe, et parandada ligniini kasutatavust ning saada üksikasjalik ülevaade tööstuslike töötlemismeetodite mõjust ligniini omadustele. Pussi doktoritöö rakendusuuringute plaan hõlmab mitmesuguseid tehnoloogilisi lahendusi puidust saadud ligniini omaduste uurimiseks ja ettevõttega tehtavat koostööd turukõlbliku lõpptoote väljatöötamiseks.

Doktorandi ettevõttepoolne juhendaja on Graanul Investi teadus- ja arendusjuht Peep Pitk.

Pitka sõnul on esimene selgepiiriline koostööprojekt samm väga õiges suunas, sest see annab hea võimaluse kaasata tippteaduse viimaseid tulemusi juba varajases staadiumis tootearendusse ja tänu sellele oluliselt kasvatada konkurentsivõimet uudsete materjalide turul.

„Ettevõtted, kellel on huvi doktorantuuriprogrammi vastu, mille käigus saab lahendada kaks asja korraga – teha tootearenduseks vajalikke uuringuid ja koolitada välja ettevõtte profiilile vajalik tippspetsialist –, on alati oodatud läbi rääkima,“ lausus Loog. Ta lisas, et tehnoloogilise ja teadusliku võimekuse laiendamiseks on Tartu Ülikoolil kavas teha koostööd ka Tallinna Tehnikaülikooli ja Maaülikooli laboritega.

Allikas: Graanul Invest

Foto: Felix Mittermeier from Pexels